Nieuwe fase opruimen gasleidingen bij Hank

Via een zogenoemde gestuurde boringen zijn nieuwe mantelbuizen voor kabels en leidingen aangebracht onder de Bergsche Maas bij Hank.Via een zogenoemde gestuurde boringen zijn nieuwe mantelbuizen voor kabels en leidingen aangebracht onder de Bergsche Maas bij Hank. Fotografie: Rijkswaterstaat
29-04-2024
131 keer bekeken

Voor de uitbreiding van de A27 Houten - Hooipolder bij Hank moet een bestaande hoge druk gasleiding worden verlegd. Enexis legde daarom vorig jaar al langs de Napoleonweg in Hank nieuwe gasleidingen aan. In april dit jaar is het werk vervolgd met het aanbrengen van nieuwe mantelbuizen.

In april werden ondergronds nieuwe mantelbuizen geplaatst voor nieuwe kabels en leidingen. Deze werden via een zogenoemde gestuurde boring onder de Bergsche Maas door gebracht. De komende weken sluit Enexis de nieuwe mantelbuizen aan op het bestaande gasleidingnetwerk. Dit vindt grotendeels ondergronds plaats, waardoor de verkeershinder minimaal is.

De nieuwe mantelbuizen liggen klaar op de dijk om onder de Bergsche Maas door gebracht te worden.
De nieuwe mantelbuizen liggen klaar op de dijk om onder de Bergsche Maas door gebracht te worden. Fotografie: Rijkswaterstaat.

Nieuwe leidingen in gebruik nemen

Alle leidingen moeten na de aansluiting veilig en lekkagevrij zijn. Daarom voert Enexis een test uit. Dit doen ze door de leidingen onder druk te zetten met lucht of water. Als de leidingen die druk een bepaalde tijd aanhouden, halen ze de oude en in de toekomst niet meer gebruikte leidingen weg. 

Werkzaamheden bij Keizer Napoleonweg

Vanaf mei start Enexis met het weghalen van de oude leidingen. Dit gebeurt met graafmachines via het fietspad. Hierdoor moeten fietsers een tijdelijke omleiding volgen en zijn ze 2 tot 3 minuten langer onderweg. 

Hinder voor omwonenden

Enexis probeert overlast zoveel mogelijk te beperken en informeert omwonenden tijdig over de eventuele hinder die ze kunnen ondervinden door de werkzaamheden.

Duur van de werkzaamheden

De duur van de werkzaamheden is moeilijk in te schatten. De wisselende weersomstandigheden kunnen zorgen voor vertraging en maken de inschatting van de  oplevering lastiger. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot aan de zomervakantie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen