Contact

Heb je een vraag of opmerking over de A27 Houten - Hooipolder? Check onze veel gestelde vragen hieronder. Staat je vraag of opmerking er niet bij? Vul dan het contactformulier in, dan komen we zo snel mogelijk met een reactie. Of neem contact met ons op via de gratis informatielijn: 0800-8002.

 

 

 

Mail 

Vragen of opmerkingen? Vul ons contactformulier in. We komen zo snel mogelijk met een reactie. 

→ Contactformulier

Telefonisch

Bel gratis de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002, zeven dagen per week bereikbaar. Op weekdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.30 uur.

 

 

 

Veelgestelde vragen 

 

Het traject A27 Houten - Hooipolder vormt een van de belangrijkste verbindingen tussen Midden-en Zuid-Nederland. Omdat dit stuk snelweg door de jaren heen enorm belast is door steeds meer en steeds zwaarder verkeer, staat het traject in de file-top 3. Extra reistijd en een toename van sluipverkeer in de omringende gemeenten zorgen voor overlast bij veel weggebruikers en omwonenden. Met deze wegverbreding verbeteren we de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid voor omwonenden (minder sluipverkeer) voor de komende decennia.

Rijkswaterstaat is in 2023, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, begonnen met het verbreden van de A27 tussen Houten en Hooipolder. 47 kilometer snelweg wordt verbreed met extra rij- of spitsstroken. De Merwedebrug, Hagesteinsebrug en de Keizersveerbrug die in de A27 liggen vervangen we compleet. De Houtsensebrug wordt gerenoveerd en verbreed. Ook passen we knooppunt Hooipolder aan met een verbindingsboog van de A59 naar de A27 richting Utrecht, zodat een deel van de stoplichten niet meer nodig zijn.

Als je langs de A27 woont, kan het zijn dat je overlast ervaart van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door geluid, verkeer of sluipverkeer. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken door het nemen van maatregelen. Zo plaatsen we geluidsschermen en ontmoedigen we sluipverkeer door het aantal rijstroken gelijk te houden. Aannemers leggen tijdens de uitvoeringsperiode bouwwegen aan, en rijden zoveel mogelijk over de snel- en bouwwegen voor de aan- en afvoer van materiaal.

Als weggebruiker kan het zijn dat je hinder ervaart van de werkzaamheden. Hinder kunnen we niet voorkomen, maar we proberen het wel zo veel mogelijk te beperken. Het huidige aantal rijstroken houden we beschikbaar zodat er voldoende ruimte is voor het verkeer. Wel worden rijbanen versmald en zal er een lagere maximumsnelheid gelden. Voordat we 3 bestaande bruggen vernieuwen, leggen we eerst een nieuwe brug aan náást de bestaande brug. We werken altijd maar aan één brug tegelijkertijd per locatie, zodat het verkeer altijd gebruik kan maken van een verbinding over het water. Ook verbreden we 1 brug (de Houtensebrug). Deze blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk. Hinder is onvermijdelijk, maar uiteindelijk krijgen we er een A27 voor terug die de doorstroming verbetert.

Helaas moeten we voor de aanleg van de nieuwe bruggen en rijstroken bomen kappen rondom de A27. We verwijderen niet meer groen dan nodig is en we planten meer nieuwe bomen en struiken terug. Samen met ecologen zorgen we ook voor bescherming van diersoorten zoals, vogels, bevers en vleermuizen. Dit doen we onder andere door het plaatsen takkenrillen van gezaagd hout als schuil- en broedplaats voor dieren, en het realiseren van nieuwe verblijven voor vleermuizen.

In 2019 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Bijvoorbeeld het verleggen van kabels en leidingen. De grote zichtbare werkzaamheden (de realisatiefase) zijn gestart in 2024. De werkzaamheden duren tot 2031; 8 jaar dus.

De bouw van de nieuwe bruggen vergt de meeste bouwtijd. Delen van de weg en de bruggen die klaar zijn, worden stap voor stap in gebruik genomen.

 • 2023: Gunning aan ALSÉÉN en de Groene Waarden en start voorbereidende werkzaamheden.
 • 2023 – medio 2024: Bouwrijp maken en verwijderen van groen, verleggen van kabels en leidingen, grondwerkzaamheden voor aanleg van de aansluiting Groote Haar en aanpassing knooppunt Hooipolder, grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan asfalt en belijning.
 • 2024: Start realisatie wegverbetering.
 • 2024 – 2025: Grootschalig onderhoudswerkzaamheden asfalt.
 • Vanaf najaar 2024: start bouw viaducten voor uitbreiding knooppunt Hooipolder, werkzaamheden voor aanleg verbindingsweg A49 Raamsdonksveer en start aanleg extra rijstroken en spitsstroken.
 • Vanaf 2025: Start werkzaamheden voor bouw nieuwe bruggen.
 • 2026: Openstelling aanpassingen knooppunt Hooipolder en aansluiting Groote Haar gereed.
 • 2029 – 2031: Openstelling zuidelijk tracé Everdingen - Hooipolder.
 • 2029 – 2031: Openstelling noordelijk tracé Houten - Everdingen.

Keizersveerbrug

 • Westelijke brug (van noord naar zuid):
  • 3 rijstroken
  • 1 uitvoegstrook
  • 1 vluchtstrook
  • 1 tweerichtingenfietspad
 • Oostelijke brug (van zuid naar noord):
  • 3 rijstroken
  • 1 spitsstrook
  • 1 pad voor landbouwverkeer

Merwedebrug 

 • Westelijke brug (van noord naar zuid):
  • 4 rijstroken
  • 1 vluchtstrook
  • 1 tweerichtingenfietspad
 • Oostelijke brug (van zuid naar noord):
  • 3 rijstroken
  • 1 vluchtstrook
  • 1 tweerichtingenfietspad

Hagesteinsebrug 

 • Westelijke brug (van noord naar zuid):
  • 4 rijstroken
  • 1 uitvoegstrook
  • 1 vluchtstrook
  • 1 tweerichtingenfietspad
 • Oostelijke brug (van zuid naar noord):
  • Ongewijzigd ten opzichte van bestaand
  • 2 rijstroken
  • 1 spitsstrook -> Dit is een vluchtstrook indien spitsstrook gesloten is

Houtensebrug 

 • Westelijke brug (van noord naar zuid):  
  • 4 rijstroken
  • 1 vluchtstrook
 • Oostelijke brug (van zuid naar noord):
  • Ongewijzigd ten opzichte van bestaand
  • 2 rijstroken
  • 1 spitsstrook -> Dit is een vluchtstrook indien de spitsstrook gesloten is 

De A27 richting Utrecht, tussen knooppunt Hooipolder en Houten, krijgt overal 3 rijstroken. Tussen knooppunt Hooipolder en Hank en tussen Werkendam en Scheiwijk is dit in de vorm van 3 reguliere rijstroken. Bij de rest van het traject komt er een spitsstrook. Tussen Everdingen en Houten zijn er geen aanpassingen. Hier liggen al 2 rijstroken en een spitsstrook.

Richting Breda komen tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam 4 reguliere rijstroken. Tussen Hank en knooppunt Hooipolder komen 3 reguliere rijstroken. De andere delen van het traject krijgen twee reguliere rijstroken en 1 spitsstrook.

In 2011 raakte de economische crisis ons land. Toen geplande overheidsbestedingen opnieuw tegen het licht werden gehouden, bleek de aanleg van een geheel nieuw knooppunt bij Hooipolder in dit project financieel geen haalbare maatregel. Er werd daarop door de regio en in overleg met Rijkswaterstaat een alternatief bedacht: hergebruik van bestaande infrastructuur in het knooppunt. Bij de huidige aanpassingen aan knooppunt Hooipolder wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om later alsnog een volledige knoop te realiseren.

Knooppunt Hooipolder is het knooppunt waar de A27 en A59 elkaar kruisen. Knooppunt Hooipolder is één van de laatste knooppunten van het Nederlandse hoofdwegennet waarbij de uitwisseling van verkeer met verkeerslichten is geregeld. Om de doorstroming van verkeer bij het knooppunt te verbeteren wordt er een verbindingsboog aangelegd van de A59 vanuit het westen naar de A27 richting Utrecht. De linksaf bewegingen op het knooppunt vervallen. Hierdoor is er meer ruimte op het knooppunt en kunnen de stoplichten geoptimaliseerd worden. Op twee plekken worden de stoplichten voor rechtsaf verkeer ook weggehaald. Door de komst van de verbindingsboog moet de toe- en afrit 34 bij Raamsdonkveer gesloten worden. Daarom komt er een nieuwe verbindingsweg vanaf afrit 33 (A59) naar Raamsdonkveer.

De provincie Noord-Brabant legt tegelijkertijd met de aanpassingen aan het knooppunt een parallelle verbinding aan ten noorden van de A59. Dit moet het sluipverkeer tussen Waspik en Raamsdonkveer beter faciliteren.

In de A27 tussen Houten en Hooipolder liggen de Houtensebrug, Hagesteinsebrug, Merwedebrug en de Keizersveerbruggen. Veel bruggen, maar ook tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren ’50 en 60 van de 20e eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door meer en zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen. Daarom worden de bruggen nu compleet vervangen. Uit onderzoek is gebleken dat de Houtensebrug nog niet aan vervanging toe is. Daarom wordt deze brug alleen verbreed.

Cookie-instellingen