Start archeologisch onderzoek bij Raamsdonksveer

Onderzoekers bezig met onderzoek in een proefsleufIn 2020 is er in de omgeving van de Kloosterweg in Raamsdonksveer een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd naar restanten van het voormalige Kartuizerklooster. Dit voorjaar volgt een opgraving op deze locatie. Foto’s: Rijkswaterstaat.
16-04-2024
113 keer bekeken

Eind april start aannemerscombinatie ALSÉÉN met archeologisch onderzoek aan de zuidkant van Raamsdonksveer. Op deze plek wordt een nieuwe verbindingsweg naar de A59 aangelegd. Voordat de weg er ligt, wordt in de bodem gezocht naar sporen van vroeger.

Kartuizerklooster (1336)

Aan het eind van de Middeleeuwen stond het Kartuizerklooster bij Raamsdonksveer, net ten noorden van de nieuwe weg. Het Kartuizerklooster werd in 1336 gesticht en in 1336 tot 1341 werden de meest gebouwen opgetrokken. Op 13 augustus 1573 werd de stad Geertruidenberg overrompeld door een leger dat namens de prins van Oranje optrad. Aansluitend vluchtten ook de kartuizers weg uit hun klooster. Daar bleef het niet bij. Geertruidenberg verkocht zichzelf weer aan de Spanjaarden en moest nogmaals door de opstandelingen veroverd worden. Dat gebeurde met een drie maanden durend beleg door Maurits tussen 28 maart en 24 juni 1593. Rondom het verlaten klooster werden legereenheden geplaatst en op de plaats van het klooster werd door de soldaten zelf een schans opgeworpen. 

Vondsten drie jaar geleden

In 2021 werden bij een inventariserend archeologisch onderzoek al sporen en vondsten aangetroffen die samenhangen met het klooster en een laatmiddeleeuws verdedigingswerk (landweer). De onderzoekers ontdekten ook een haardkuil en fragmenten vuursteen uit de steentijd, ongeveer 8000 jaar geleden.

Start grootschalig onderzoek

Vanaf eind april wordt grootschalig onderzoek uitgevoerd. De archeologen willen in beeld brengen hoe het gebied rond het klooster eruit heeft gezien en hopen sporen te vinden van de landerijen met greppels of sloten, hekwerken en/of beschoeiingen, mogelijke bijgebouwen en de kloostervaart. Omdat het klooster ook als fort is gebruikt, wordt gekeken naar overblijfselen van verdedigingswerken. Op deze manier krijgen we een beter beeld van hoe het leven in en om het klooster eruit heeft gezien.

Het werkgebied wordt afgezet met hekken. Voor het onderzoek worden vakken van ongeveer 10 meter breed en 1 tot 1,5 meter diep uitgegraven. De bodem wordt daarna digitaal in kaart gebracht. Voor de zomer is het onderzoek klaar. De archeologen gaan dan aan de slag met de uitwerking en proberen de puzzel van alle aangetroffen sporen en vondsten te leggen. Ze verwachten in 2025 de resultaten van het onderzoek compleet te hebben.

Meer lezen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen