Projectupdate: Onderhoud en zandophogingen ter voorbereiding

Projectmanagers van de A27 Houten-Hooipolder Florine Verver en Ilkel TanerProjectmanagers Florine Verver (links; verantwoordelijk voor het traject Houten - Everdingen) en Ilkel Taner (rechts; verantwoordelijk voor het traject Everdingen - Hooipolder) in de berm nabij knooppunt Hooipolder - fotografie Studio Retouched
27-03-2024
900 keer bekeken

De aannemerscombinaties zijn namens Rijkswaterstaat druk met de voorbereidingen voor de verbetering van de A27 Houten - Hooipolder. Projectmanager Ilkel Taner vertelt over het onderhoud voorafgaand aan de verbeteringswerkzaamheden en over de zandophoping bij De Hillen, gemeente Oosterhout.

Weekendafsluitingen

Maart telt 2 weekendafsluitingen tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder. Inmiddels is de eerste weekendafsluiting richting Breda geweest, van vrijdag 15 maart tot maandag 18 maart. De tweede weekendafsluiting is richting Utrecht en is van vrijdag 29 maart tot maandag 1 april. Tijdens de weekendafsluitingen asfalteert aannemerscombinatie ALSÉÉN delen van de snelweg opnieuw, brengt ze nieuwe detectielussen aan en verbetert ze de belijning op de weg. Daarnaast vindt er klein onderhoud plaats. Ook op het traject tussen Houten en Everdingen wordt dit najaar een aantal weekenden gewerkt aan het onderhoud van de snelweg. Ilkel Taner, projectmanager voor het zuidelijke deel van de route: ‘We moeten alle werkzaamheden en beschikbare weekenden van alle projecten op het wegennet met elkaar afstemmen en dat is een ingewikkelde puzzel. Zo is het helaas onontkoombaar dat het verkeer richting Utrecht tijdens het Paasweekend een andere route moet nemen.’

Werknemers met machines bezig met de vernieuwing van het asfalt bij Werkendam-Avelingen langs de A27 Houten - Hooipolder.
Over de hele breedte van één rijrichting (rijbaanbreed) is het asfalt op het weggedeelte nabij Werkendam-Avelingen (Gorinchem) vernieuwd. Fotografie: Studio Retouched.

Kijk op de hinderkaart

Meer weten over de weekendafsluitingen, verkeershinder en omleidingsroutes? Ga naar A27: weekendafsluiting eind maart (Paasweekend) | Verbetering A27 Houten-Hooipolder (a27houtenhooipolder.nl). Ook kun je op onze hinderkaart precies zien waar we wanneer werken en welke hinder dat oplevert.

Zandlagen bij Raamsdonksveer

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor de aanleg van de verbindingsboog bij Raamsdonksveer in volle gang, vertelt Taner.‘ Aannemerscombinatie ALSÉÉN brengt grond aan, die nog moet inklinken, en legt de basis van de weg. Daarvoor rijden er iedere dag voortdurend 5 vrachtwagens vanaf de A59 en de Statendamweg heen en weer naar de bouwlocatie bij de Hillen om zand te lossen. In totaal gaat het om zo’n 30.000 kuub en 12 lagen zand.’ En het ‘echte’ werk? ‘Dat start na de zomer’, aldus Ilkel Taner. ‘We starten met de bouw van een geluidsscherm bij de Kloosterhoeve en beginnen vervolgens met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg Raamsdonkveer aan de noordkant van de A59 en begin 2025 met de bouw van de brug bij de Donge. Voorjaar 2026 moet de nieuwe verbindingsweg klaar zijn.’

Zandophoping bij De Hillen, gemeente Raamdsdonksveer
Vrachtwagens rijden vanaf de A59 en de Statendamweg heen en weer naar de bouwlocatie bij de Hillen om zand te lossen. Fotografie: Studio Retouched.

Meer weten over de voorbereidingen voor de nieuwe verbindingsweg bij Raamsdonksveer? Ga naar: Start aanleg verbindingsweg Raamsdonksveer | Verbetering A27 Houten-Hooipolder (a27houtenhooipolder.nl).

Ontwerpproces

Ook wijst Taner graag op het andere werk dat op dit moment in volle gang is, maar minder zichtbaar is voor de buitenwereld. Voor de Merwedebrug en de Keizersveerbrug is het team druk met het ontwerp van de bruggen en alle andere onderdelen van het project. Dat geldt ook de Houtensebrug en Hagesteinse brug. ‘Zo’n ontwerp is een proces van verschillende afwegingen die je moet maken. Je wilt het risico dat er tijdens de uitvoering iets niet naar wens verloopt, zo klein mogelijk houden. Dat vereist volop ingenieurswerk en afstemming met de omgeving, zoals gemeenten, provincies en waterschappen.’

Meer lezen over het ontwerpproces en onze visie ‘te gast in het landschap’? Ga naar: Snelweg door een mooi landschap, hoe pak je dat aan? | Verbetering A27 Houten-Hooipolder (a27houtenhooipolder.nl)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen