Verhuizen bevers bij aansluiting Avelingen

Foto van het gebied bij Avelingen
19-01-2024
687 keer bekeken

De A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder wordt de komende jaren verbeterd zodat het verkeer op de snelweg beter kan doorstromen. Ten zuiden van knooppunt Gorinchem verbreden we vanaf 2025 de A27 in beide richtingen naar 3 rijstroken en vervangen we de bestaande Merwedebrug door 2 nieuwe bruggen.

In het gebied bij de Merwede wonen veel bevers, ook op de locatie waar we gaan werken aan de A27. Samen met een beverdeskundige hebben we een plan gemaakt om de bever te laten verhuizen, zodat ze geen last hebben van de bouwwerkzaamheden. Dit doen we door het leefgebied van deze bevers onaantrekkelijk te maken, zodat ze op een andere plek een burcht gaan bouwen. In de omgeving zijn hiervoor voldoende aantrekkelijke plaatsen. Om de werkzaamheden uit te mogen voeren, is een ontheffing verleend.   

Hoe maak je een gebied eigenlijk onaantrekkelijk voor bevers? Bevers wonen altijd bij water en leggen hun burchten aan in de beschutting van begroeide oevers. Door het water en de begroeiing rondom de holen weg te halen, wordt de locatie minder aantrekkelijk voor bevers en zullen ze naar een andere locatie vertrekken.
 
De holen in het gebied bij Avelingen liggen aan een watergang. Vanaf eind januari halen we het groen dat rond de holen groeit weg. Vervolgens controleren we de ingangen van de holen een paar weken op beversporen om te kijken of de bevers zijn vertrokken. Als er geen sporen meer zijn en we zeker weten dat de bever is vertrokken, dempen we de sloot en richten het terrein zo in dat de bever niet meer terugkomt.

Werkzaamheden

Om de werkzaamheden in het bevergebied uit te kunnen voeren, richten we een opslagterrein in nabij de op- en afrit van aansluiting Avelingen in de gemeente Gorinchem. Op de carpoolplaats aan de westkant van de A27 maken we een inrit voor bouwverkeer en we plaatsen er een keet. Vanaf deze inrit maken we op het bestaande voetpad met stalen rijplaten een weg naar een tijdelijk opslagterrein. Hiervoor worden vanaf eind januari een aantal parkeerplaatsen en een deel van het voetpad op de carpoolplaats afgesloten (zie afbeelding ). Via de inrit voeren vrachtwagens zand aan dat nodig voor een werkweg om het drassige terrein waar de bever zit bereikbaar te maken en voor het dempen van de sloot (watergang). 

De werkzaamheden starten eind januari, we verwachten dat we half maart klaar zijn. Dan maken we het voetpad en de parkeerplaatsen weer beschikbaar. De werkzaamheden aan de A27 en de Merwedebrug starten na 2025.

Kaart met locaties van de werkzaamheden bij Avelingen
Locatie werkzaamheden bij Avelingen van eind januari tot en met half maart 2024

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen