Bouwrijp maken viaduct Groeneweg

Bord A27 richting Utrecht en Breda
22-12-2023
541 keer bekeken

Aannemer Van den Broek verwijdert van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 januari 2024 bomen langs de Groeneweg aan beide zijden van het viaduct in de gemeente Molenlanden.

De bomen worden gekapt omdat het viaduct Groeneweg wordt vernieuwd als onderdeel van de wegverbetering van de A27 (Project A27 Houten- Hooipolder). Het gaat om populieren en essen die plaats moeten maken voor een nieuw viaduct en de verbreding van de A27 ter plaatse. 

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bomen en het wegfrezen van de stobben (de stronken en wortels in de grond). Het frezen van de stobben en de afvoer van het hout zal plaatsvinden in de week van 8 tot en met 12 januari 2024.

Hinder voor wegverkeer en fietsers

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en de veiligheid van weggebruikers te kunnen waarborgen, worden verkeersmaatregelen getroffen. Er worden verkeersregelaars ingezet en weggebruikers worden “om en om” doorgelaten. Hierdoor kan het zijn dat u maximaal een kwartier moet wachten. De werkzaamheden waarvoor de afsluiting nodig is, worden uitgevoerd in de kerstvakantie. Zo ervaren schoolgaande fietsers hiervan zo min mogelijk hinder.

Compensatie

Voor de verbreding van de snelweg en alle andere werkzaamheden die daar mee te maken hebben geldt een compensatieplicht voor de kap van de bomen. Na de werkzaamheden van de verbreding van de A27 en de aanpassing van viaduct Groeneweg zullen opnieuw bomen worden aangeplant. Op deze locatie worden aan beide zijden van de Groeneweg bomen terug geplant. Voor het kappen van de bomen is een kapmelding gedaan bij de vergunningverlener.

Vleermuizen

De bestaande bomen hebben een functie als vliegroute voor vleermuizen. Met het verwijderen van de bomen wordt de route onderbroken. De kapwerkzaamheden zelf vinden plaats in de niet actieve periode voor de vleermuizen. De vleermuizen zitten in die periode in een winterslaap. Zo snel mogelijk na de kap- en freeswerkzaamheden worden tijdelijke vleermuisschermen geplaatst. De vleermuisschermen bestaan uit een rij van lange palen waartussen gaas wordt gespannen. Deze maatregel zorgt ervoor dat de vliegroute voor vleermuizen behouden blijft. Na de winterslaapperiode is er deze vliegroute beschikbaar voor de vleermuizen. Ook tijdens de werkzaamheden aan de Groeneweg en de A27 zullen de vleermuisschermen blijven staan. Nadat het nieuwe viaduct Groeneweg is gebouwd worden nieuwe bomen aangeplant. Deze bomen zullen dan weer als vliegroute functioneren voor de vleermuizen. Het vleermuisscherm zal dan weer verwijderd worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen