Onderhoud? Kwestie van goed inplannen

Wernemers in oranje werkkleding bezig met de metingen naast de rij vrachwagensDe Houtensebrug was in de nacht van 9 op 10 december afgesloten voor een weegproef met 14 vrachtwagens achter elkaar op de brug. Fotografie: Studio Retouched.
19-12-2023
1821 keer bekeken

In december en in de loop van 2024 voert Rijkswaterstaat verschillende onderhoudswerkzaamheden uit aan de A27, tussen Houten en Hooipolder en aan de A59 bij Raamsdonksveer. Om dit werk veilig te kunnen doen is het nodig delen van de weg tijdens de nacht of weekenden af te sluiten.

Wat staat er allemaal te gebeuren?

Pieter Jacobs, verkeersmanager van Rijkswaterstaat bereidt de planning van de werkzaamheden uitgebreid voor, in nauw contact met verkeersmanager Robert Steur van aannemerscombinatie ALSÉÉN. De spoedreparatie aan de Merwedebrug, die in het eerste weekend van december stond gepland maar vanwege de weersomstandigheden is uitgesteld naar 9 december, was de vuurdoop, vertelt Jacobs. ‘Tijdens deze werkzaamheden is het versleten asfalt in de richting van Breda vervangen. Hiervoor was de A27 richting Breda in het weekend een nacht en dag afgesloten tussen knooppunt Gorinchem en afslag Werkendam.’

Nachtelijke afsluitingen noodzakelijk

Vanaf 15 december volgen nog meer werkzaamheden aan de A27. Zo herstelt ALSÉÉN vangrails en waterafvoeren, snoeit en verwijdert de aannemer groen langs de weg en worden kleine schades aan het asfalt gerepareerd. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren, zijn nachtelijke afsluitingen van rijstroken en op- en afritten op de A27 en A59 noodzakelijk. In 2024 en 2025 wordt de snelweg op veel plekken opnieuw geasfalteerd en de belijning op de weg verbeterd. Deze werkzaamheden staan gepland vanaf het voorjaar van 2024. Hiervoor worden de A27 en A59 in 2024 meerdere weekenden en nachten afgesloten.

Doorschuiven van weekenden

Om die afsluitingen goed in te plannen overleggen Jacobs en Steur met verschillende partijen. ‘Volgend jaar staan al er meer dan 200 weekendafsluitingen gepland voor werkzaamheden op andere trajecten’, vertelt Jacobs. ‘Dus het was samen zoeken om deze werkzaamheden goed in te passen.’ Steur vult aan: ‘Vanwege de werkzaamheden moet je het verkeer over andere wegen omleiden en dan moeten er niet net op die wegen ook wegwerkzaamheden aan de gang zijn.’ In eerste instantie was het de bedoeling om in 14 weekenden het asfalt te repareren, vertelt Jacobs. ‘Maar dat bleek volgend jaar niet meer in te plannen zonder enorm veel overlast voor weggebruikers. Daarom hebben we in overleg besloten een aantal werkweekenden door te schuiven naar 2025. Dan blijven er voor 2024 10 weekenden over waarin werkzaamheden op de A27 tussen Everdingen en Hooipolder plaatsvinden.’ 

Plannen afstemmen

Als de data voor de werkzaamheden in basis zijn vastgelegd, volgt stap twee: de plannen afstemmen met de nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en andere wegbeheerders, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. ‘Met de hulpdiensten kijken we wat we wel en niet kunnen faciliteren: kunnen ze door het werkvak rijden? Wat gebeurt er op de lokale wegen (het onderliggende wegennet)? Moeten we maatregelen nemen om sluipverkeer of hinder te voorkomen? Naar aanleiding daarvan houden we de plannen nog eens tegen het licht en passen we waar nodig en mogelijk nog iets aan.’ Tegelijkertijd overlegt Rijkswaterstaat met de collega’s: ‘Dan heb je het over zaken als “Hoe gaat die afsluiting eruitzien, waar zet je borden en hekken neer, waar plan je omleidingsroutes ?”’, aldus Jacobs.

Asfalteringswerkzaamheden op een afgesloten rijbaan van de Merwedebrug
Asfalteringswerkzaamheden op een afgesloten rijbaan van de Merwedebrug vonden plaats in het weekend van 9 tot 11 december. Fotografie: Rijkswaterstaat.

Spoedonderhoud is anders

Voor normaal gepland onderhoud duurt dit proces al gauw een half jaar, maar voor spoedonderhoud, zoals recent aan de Merwedebrug, gaat dat in 2 weken. ‘We nemen dezelfde stappen als anders, maar in veel minder tijd’, zegt Steur. Jacobs: ‘Dan doen we veel meer per mail of telefonisch en we houden de lijntjes heel kort. Daarnaast proberen we de maatregelen zo beperkt mogelijk te houden, door bijvoorbeeld maar een half in plaats van een heel weekend te werken, zodat je alleen op zondag verkeershinder hebt.’

Balans zoeken

Bij alle werkzaamheden is de eerste vraag altijd of een ingreep noodzakelijk is, zegt Jacobs. ‘En vervolgens bekijken we hoe we die het beste kunnen aanvliegen. De Merwedebrug moet gewoon dicht tijdens werkzaamheden, want die is te smal om er verkeer overheen te laten rijden, terwijl je er aan het werk bent. Daarbij moest er voor de spoedreparatie aan het asfalt ook worden gefreesd, waardoor stukjes steen kunnen losschieten. Dus moesten we ook aan de andere kant van de brug een rijstrook en het fietspad afsluiten, om schade te voorkomen.’ Steur: ‘En bij het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt moet je in één keer het hele stuk aanbrengen, anders krijg je een las in het midden. Dus we willen zoveel mogelijk zo snel mogelijk doen. Daarom werken we het liefst van knooppunt tot knooppunt.’ Zo ligt er een heel stappenplan, vertelt Jacobs. ‘Waarbij we telkens kijken naar de veiligheid van de medewerkers, voor de weggebruikers, openbare veiligheid en de verkeersdoorstroom. Die weeg je af en dan kies je de minst slechte oplossing. Het is een balans die je moet zoeken.’ 

Iedereen goed informeren

De bekendmaking van de verkeersmaatregelen doen Rijkswaterstaat en ALSÉÉN gezamenlijk. ‘De directe belanghebbenden zoals hulpdiensten, OV-bedrijven, wegbeheerders, tankstations en omwonenden informeren we rechtstreeks via het normale overleg en via e-mail of een brief in de bus. Daarnaast kondigen we het werk aan via een persbericht, op de website van Rijkswaterstaat en op VanAnaarBeter.nl. En natuurlijk op de snelweg zelf, op een tekstkar, de DRIP’s ofwel de Dynamische Route InformatiePanelen, én via gele borden langs de weg.’ Jacobs gaat verder: ‘Voor de weekendafsluitingen die voor volgend jaar staan gepland, komt er een kaart op de website A27HoutenHooipolder.nl. En we zijn bezig met de voorbereiding van een campagne om mensen te wijzen op alternatieve manieren om te reizen.’

Voorbereid de weg op

Wie de komende tijd over de A27 moet en de afsluitingen wil ontwijken, doet er goed aan de reis goed voor te bereiden via VanAnaarBeter.nl en de website A27HoutenHooipolder.nl. ‘En volg de aangegeven routes op de borden’, zegt Steur. ‘Vertrouw niet op je navigatie, want die raakt nogal eens in de war.’ Jacobs, tot slot: ‘Hou er rekening mee dat je de komende jaren te maken krijgt met hinder op de weg. We proberen deze zoveel mogelijk te beperken, maar we kunnen het niet voorkomen. Dus kijk goed voor je gaat reizen waar je rekening mee moet houden als weggebruiker.’ 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen