Projectupdate: een goede voorbereiding is het halve werk

Florine Verver poseert in oranje jas en met helm bij de HoutensebrugFlorine Verver, projectmanager van Rijkswaterstaat voor het gedeelte Houten – Everdingen van de A27 Houten – Hooipolder, voor de Houtensebrug. Fotografie Studio Retouched.
22-12-2023
1871 keer bekeken

In 2024 staat de start van de wegwerkzaamheden aan de A27 tussen Houten en Hooipolder gepland. Voordat de aannemers daadwerkelijk aan de slag kunnen, moet er nog veel werk worden verzet.

Onder andere bij de bruggen die moeten worden klaargemaakt voor de uitbreiding of vervanging die ze staat te wachten, vertelt Florine Verver, projectmanager van het noordelijke traject van de A27 Houten - Hooipolder. ‘Er zijn diverse tests geweest aan de Houtensebrug, de enige brug op de route die niet vervangen wordt. Begin december heeft een team de spanning op de kabels van de brug gemeten. Het weekend erna, van 9 op 10 december, was de brug weer onderwerp van onderzoek: toen vond er een weegproef plaats.’ 

Dertigtonners op de Houtensebrug

Verver legt uit waarom de weegproef is uitgevoerd. ‘Deze is nodig om te zien hoe de brug zich gedraagt bij zware belasting. Dit is belangrijk om te weten, omdat de huidige westelijke brug aan de westzijde extra rijbanen krijgt.’ Ze vertelt hoe aannemerscombinatie De Groene Waarden de proef heeft uitgevoerd. ‘Even simpel als effectief: door er 14 vrachtwagens van 32 ton op te zetten. Het team onderzocht het effect van deze belasting, onder meer vanuit de hoge pijlers van de brug. Daarvoor gebruikten we spiegels als referentiepunt.

Twee rijen zware vrachtwagens ‘s nachts op de Houtensebrug
Twee rijen zware vrachtwagens ‘s nachts op de Houtensebrug voor een weegproef. Fotografie: studio Retouched.

Inklinkende grond Hagesteinsebrug

Ook voor de Hagesteinse brug komt het team in actie, laat Verver weten. ‘We zoeken een goede plek om te onderzoeken hoelang het duurt voordat de grond bij de brug is ingeklonken. Vanwege het rivierenlandschap weten we dat de grondslag er slecht is. Maar we willen onze aannames over de inklinking wel toetsen, zodat we de grond veilig kunnen ophogen. Daarvoor leggen we een proefterp aan. De vergunningaanvraag is in de maak.’

Voorbereidingen, herstel en onderhoud aan de weg

Niet alleen bij de bruggen, ook langs de weg zijn de voorbereidingen in gang gezet. Verver: ‘Er zijn archeologische onderzoeken gaande, waarvan sommige al zijn afgerond. Daar is niets uitgekomen dat nader onderzoek nodig heeft. Verder zijn er bij het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar de voorbereidingen gestart voor de aansluiting op de snelweg. Ook hier ligt nu een proefterp om de inklinking van de grond te onderzoeken. Er rijden iedere 2 weken zandauto’s om de terp op te hogen. De gemeente gaat deze aansluiting op termijn ook gebruiken voor de ontwikkeling van Groote Haar.’ Verder worden op het stuk tussen Everdingen en Hooipolder grootschalige onderhouds- en herstelwerkzaamheden gepland, aldus Verver. ‘Onderhoud en herstel zijn nodig om de weg op een goed kwaliteitsniveau te brengen voordat de wegwerkzaamheden beginnen. Er gebeurt zoveel mogelijk ’s nachts en in het weekend, maar enige hinder is helaas niet te voorkomen.’

Luchtfoto van de A27 waarnaast een grote terp zand verschijnt
Naast de A27 ter hoogte van de nieuwe aansluiting Groote Haar wordt een proefterp opgebouwd, om onderzoek te doen naar de grondgesteldheid in het gebied. Foto: Topview Nederland.

Ontwerpproces van vallen en opstaan

Ondertussen gaat het ontwerpen van onderdelen van het project gewoon verder. ‘Voor de bruggen bijvoorbeeld zijn we hiermee druk in de weer. Het is een proces van vallen en opstaan, van creëren, testen en herzien, totdat er een ontwerp ligt waarmee het kwaliteitsteam instemt en de aannemers goed en veilig aan de slag kunnen. Dit proces duurt tot medio 2025. Een lange tijd, maar dat moet ook als het gaat om zoiets fundamenteels als een brug. Als het goed is, gaat deze wel 100 jaar mee.’

Trots zijn op veilig werken

Hoewel de eerste spade voor de verbetering van de A27 nog de grond in moet, staat er al een veiligheidsprogramma voor alle medewerkers klaar. ‘Veiligheid voor alles,’ stelt Verver. ‘Niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor de (vaar)weggebruikers en de omgeving. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich aan instructies houden en dat ze zich tot in de haarvaten bewust zijn van de risico’s op de bouwplaats. We willen dat er een werkcultuur is waarin je elkaar kunt aanspreken op onveilig gedrag en samen dilemma’s kunt bespreken zonder dat je erop wordt afgerekend. Daarom gaan we wekelijkse momenten organiseren waarop we alles met elkaar kunnen bespreken. Vragen die er zijn, maar ook incidenten die zich hebben voorgedaan. Veilig werken is niet alleen iets noodzakelijks, maar ook iets waar je trots op mag zijn.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen