Houtensebrug: belastingproef met 14 vrachtwagens

Vrachtwagens staan in het donker achter elkaar op een nat wegdekBelastingproef Houtensebrug (fotografie: Studio Retouched)
12-12-2023
738 keer bekeken

In het project A27 Houten - Hooipolder verbreden we de Houtensebrug aan de westzijde. In het weekend van 8 tot 11 december 2023 is op de brug een belastingproef uitgevoerd.

In totaal 14 vrachtwagens van elk 30 ton zorgden in verschillende opstellingen voor het gewicht. Meetapparatuur aan de brug registreerde de effecten. Om exact te kunnen bepalen hoe we de Houtensebrug kunnen uitbreiden, voert bouwcombinatie De Groene Waarden - een combinatie BESIX, Mobilis, Mourik en Van Gelder - in totaal 4 proeven uit.

Vrachtwagens staan in het donker achter elkaar op een nat wegdek
14 vrachtwagens van elk 30 ton zorgden in verschillende opstellingen voor het gewicht op de Houtensebrug (fotografie: Studio Retouched)

Verschillende proeven aan en op de brug

Naast de belastingproef vond er begin december 2023 al een zogenaamde spanningstest aan de Houtensebrug (1980) plaats. Met deze proef is de huidige spanning in de voorspankabels van de brug gemeten.

Vanaf 18 december 2023 zijn er betonproeven waarbij geboorde kernen van het beton in het laboratorium worden onderzocht.

In het nieuwe jaar (12 januari 2024) is er tot slot een dynamische belastingproef. Met een speciale vrachtwagen met vibrerende lading wordt dan de stijfheid van de brug in kaart gebracht.

Meetapparatuur van dichtbij gezien
Meetapparatuur aan de brug registreerde de effecten van het gewicht op de brug (fotografie: Studio Retouched)

Metingen voor representatief model

Met alle meetgegevens worden de uitgangspunten in het rekenmodel voor de constructie van de huidige brug getoetst en waar nodig aangepast. Hiermee maken we een representatief model van de bestaande brug. Dat is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen van de brugverbreding die wordt gekoppeld aan de bestaande Houtensebrug.

Werknemers in oranje werkkleding bezig met de metingen naast de rij vrachwagens
2 rijen dik stonden de zware vrachtwagens in de nacht op de Houtensebrug (fotografie: Studio Retouched)

A27: verbetering traject Houten - Hooipolder

Rijkswaterstaat verbetert de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder om de doorstroming te verbeteren. Zo verminderen we de files en het sluipverkeer in de regio. In totaal is het te verbeteren traject zo’n 47 km lang.

Meer informatie A27

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de projectpagina.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact op met Rijkswaterstaat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen