Vooruitblik wegwerkzaamheden 2023 en 2024

Verkeer op de snelweg A27 rijdt voorbij het bord Knooppunt EverdingenKnooppunt Everdingen
09-11-2023
2172 keer bekeken

Vanaf maandag 13 november 2023 maakt aannemerscombinatie ALSÉÉN de A27 tussen Everdingen en Hooipolder en de A59 bij Raamsdonksveer klaar voor de aankomende wegverbetering en uitbreiding. Dit is nodig om het de bestaande wegen en viaducten in goede conditie te houden.

Onderhoudswerkzaamheden najaar 2023

Dit najaar vinden diverse herstel- en onderhoudswerkzaamheden plaats aan de A27 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Hooipolder en op de A59 bij Raamsdonksveer. Ook maken we de ruimte naast de snelweg vrij voor de weguitbreiding. Daar verplaatsen kabel- en leidingeigenaren in 2023 en de eerste helft van 2024 kabels en leidingen. Ook voert ALSÉÉN bodemonderzoeken uit, doet archeologisch onderzoek en verwijdert bomen. 

Hinder voor het wegverkeer in 2023

In november en december 2023 herstelt ALSÉÉN vangrails en waterafvoeren, snoeit en verwijdert groen langs de weg en repareert kleine schades aan het asfalt. Om het werk veilig uit te kunnen voeren, zijn afsluitingen van rijstroken en op- en afritten op de A27 en A59 noodzakelijk. Dit vindt plaats in de avond en de nacht van 19.30 uur tot 05.00 uur, omdat er dan minder verkeer rijdt. 

Voor de verschillende werkzaamheden gebruiken we grote machines en rijden er transporten. Deze werkzaamheden kunnen hoorbaar zijn in de directe omgeving. 
Van 13 november tot en met 15 december 2023 vinden de werkzaamheden op delen van de weg plaats en blijven er rijstroken beschikbaar voor het verkeer. Wel zullen enkele op- en afritten of verbindingswegen in knooppunt Gorinchem worden afgesloten. Dit wordt aangegeven met gele borden langs de weg.

Nachtafsluitingen december 2023

Van vrijdag 16 tot en met donderdag 21 december zijn in de nacht volledige afsluitingen in één rijrichting op de A59 of A27 nodig. De uitvoering is afhankelijk van de weersomstandingheden. Daarom zijn er twee reservenachten op 22 en 23 december. De werkzaamheden vinden plaats van 22.00 tot 5.00 uur. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Dit staat met gele borden langs de weg aangegeven.

Meer informatie over deze nachtelijke afsluitingen van de A59 en A27 en de omleidingsroutes volgt begin december via deze website. Kijk voor de actuele verkeersinformatie ook op www.vananaarbeter.nl

Groot onderhoud in de eerste helft van 2024

In 2024 gaan we op veel locaties de snelweg opnieuw asfalteren en de belijning op de weg verbeteren. We bundelen daarbij zo veel mogelijk werkzaamheden. Door dit in één keer te doen vóórdat we beginnen aan de daadwerkelijke verbredingswerkzaamheden, veroorzaken we zo min mogelijk extra verkeershinder tijdens de verbredingsperiode. We voeren de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk uit in de nachtelijke uren én in weekenden. 

Hinder voor het wegverkeer in 2024

Deze grootschalige asfalteringswerkzaamheden staan gepland vanaf het voorjaar van 2024. Dit betekent overlast voor het wegverkeer. Om het asfalt te kunnen onderhouden moeten we de A27 in 2024 meerdere weekenden en nachten afsluiten. De exacte weekenden en nachten waarin de werkzaamheden plaats gaan vinden, worden nog gepland.     

Wegverbetering A27 

De werkzaamheden voor de wegverbetering en uitbreiding van de snelweg met extra rijstroken en spitsstroken en de bouw van nieuwe bruggen vinden tussen 2024 en 2031 plaats. Naar verwachting starten na de zomer van 2024 de werkzaamheden bij knooppunt Hooipolder. 

Beide aannemerscombinaties ALSÉÉN (voor het gedeelte Everdingen - Hooipolder) en De Groene Waarden (voor het gedeelte Houten - Everdingen) maken in 2024 de definitieve ontwerpen voor de nieuwe bruggen. Momenteel wordt gewerkt aan de voorlopige ontwerpen en bouwfasering. De eerste werkzaamheden voor de bouw van nieuwe bruggen starten naar verwachting in 2025.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen