Onderzoek en metingen constructie Houtensebrug

HoutensebrugHoutensebrug (foto Studio Retouched)
11-10-2023
1513 keer bekeken

Eind oktober 2023 start bouwcombinatie De Groene Waarden met diverse onderzoeken en metingen aan de Houtensebrug. Dit vindt plaats op, onder, in en aan de brug en duurt een jaar. Met deze metingen brengen we de huidige staat en draagkracht van de bestaande Houtensebrug heel precies in beeld.

Het onderzoek start met het verwijderen van een aantal bomen en struiken nabij de landhoofden. Dit is nodig om sonderingen en boringen uit te voeren en onderzoek te doen naar de bestaande funderingen. Ook plaatsen we een steigerconstructie onder de Houtensebrug, ter hoogte van de Staart, om veilig de werkzaamheden in de brug te kunnen uitvoeren.

Metingen voor ontwerpmodel

We doen onder andere metingen aan de bestaande funderingspalen en de bestaande ondergrond. De brug wordt nauwkeurig ingemeten en een jaar lang gemonitord. Door de monitoring krijgen we inzicht in hoe de brug zich gedraagt (beweegt) onder invloed van belasting (verkeer), maar ook onder invloed van dagelijkse en seizoenswisseling in temperatuur. De resultaten van het eerste jaar worden gebruikt om een goed ontwerpmodel te maken van de bestaande brug. Dat is een hulpmiddel bij het ontwerpen van de nieuwe brug die wordt gekoppeld aan de bestaande Houtensebrug. Aanvullend voeren we ook belastingsproeven uit. Met de gegevens die we verzamelen uit alle metingen, kunnen we de uitgangspunten in de rekenmodellen toetsen en waar nodig aanpassen. We hebben dit nodig om het ontwerp te maken en uit te voeren van de nieuwe, uitgebreide Houtensebrug. We gaan namelijk de bestaande Houtensebrug aan één kant (de westzijde) verbreden. We vervangen de brug niet, maar bouwen er een stuk aan vast.  

Continue monitoring

We monitoren de beweging van de brug ook aan de onderzijde. Om de benodigde meetapparatuur hiervoor te kunnen bevestigen, plaatsen we 8 stalen palen van 3 meter boven het maaiveld op het land langs het kanaal. Het complete onderzoeks- en metingsprogramma duurt minimaal 1 jaar. Om een vinger aan de pols te houden en de constructie van de bestaande Houtensebrug én de uitbreiding heel precies te volgen, blijven we ook metingen uitvoeren gedurende de realisatiefase.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen