Gasleiding gaat diep onder Bergsche Maas door

BoorinstallatieDe boorinstallatie boort van de Stadhoudershoef (Hank) onder de A27 door naar de Jachtlaan (Hank).
27-09-2023
1713 keer bekeken

Voor het project A27 Houten - Hooipolder zijn al veel kabels en leidingen verlegd. Maar er ligt op dat gebied nog een flinke klus in het verschiet: 3 boringen rondom de A27 Houten - Hooipolder. Hans van de Wijgert (Rijkswaterstaat) en Thom Kanters (Enexis) vertellen hoe dit in zijn werk gaat.

De 3 boringen worden gedaan bij Geertruidenberg, onder de Bergsche Maas en bij de Jachtlaan in Hank, in opdracht van netbeheerder Enexis en Rijkswaterstaat. Hier komen mantelbuizen voor hogedruk en lagedruk gasleidingen, elektriciteit, water en telecommunicatie. Enexis is betrokken vanwege de gasleiding die moet worden verlegd. De oude gasleiding zit nu aan de Keizersveerbrug vast, wat vroeger heel gebruikelijk was. In de huidige richtlijnen is dit niet meer toegestaan. Bovendien ligt de leiding deels onder de toekomstige A27. Daarom boren we de gasleiding onder de Bergsche Maas door naar de nieuwe mantelbuizen die dit jaar zijn aangelegd in de berm van de Keizer Napoleonweg.’

Vooraf regelen

Hans van de Wijgert, adviseur kabels en leidingen van Rijkswaterstaat, is al sinds 2011 bezig met het leidingnetwerk rond de A27. ‘Na een eerste inventarisatie hebben we in overleg met de netbeheerders besproken welke leidingen en kabels een obstakel vormen voor wegverbetering, welke vooraf en welke tijdens de werkzaamheden kunnen worden verlegd. Omdat de netbeheerders het heel druk hebben en er heel veel kabels liggen, proberen we altijd zo vroeg mogelijk iedereen te betrekken. Bovendien is het handig voor de aannemer. Het voorbereiden en verleggen van kabels en leidingen kan al snel enkele jaren in beslag nemen, dus willen we zoveel mogelijk van tevoren regelen, zodat de aannemer daar niet op hoeft te wachten.’

Mantelbuizen liggen langs de weg
Bij de Jachtlaan liggen de mantelbuizen van Enexis en Brabant Water klaar om onder de A27 doorgetrokken te worden.

Computergestuurd boren

Een deel van de nieuwe gasleiding, langs de Keizer Napoleonweg, is al gelegd, vertelt Thom Kanters van Enexis. ‘Via zogenaamde gestuurde boringen wordt de rest van de nieuwe leiding gelegd. Dit is een techniek waarbij we van tevoren het boortraject bepalen, vanaf het punt dat de leidingen de grond in gaan tot het punt waar ze er weer uitkomen. Met behulp van computers wordt de boorkop met grote precisie gestuurd. Achter de boorkop zijn holle boorstangen bevestigd waar een boorvloeistof doorheen loopt, die het boorgat openhoudt en overtollige aarde afvoert. Om het boorgat groter te maken, wordt op het uiteinde van de boorstang een ‘ruimer’ gemonteerd. Is het gat ruim genoeg, dan kan de nieuwe leiding erdoorheen worden getrokken. Als de boring klaar is, koppelen we de buis die we met de boring hebben meegenomen, aan de buis die al in de grond ligt langs de Keizer Napoleonweg.’

‘We proberen zoveel mogelijk verleggingen te combineren en waar mogelijk ook mantelbuizen van andere netbeheerders mee te nemen. Zo wordt in de boring onder de Bergsche Maas een mantelbuis meegenomen voor KPN en hebben we bij de Jachtlaan een waterleiding van Brabant Water meegenomen. Hiermee voorkomen we dat meerdere netbeheerders op dezelfde locatie moeten boren.’

Weinig overlast

De boringen nemen telkens enkele weken in beslag, maar zullen weinig overlast opleveren, verwacht Kanters. ‘Het scheepvaartverkeer op de Bergsche Maas zal er niets van merken, daar gaan we op grote diepte onderdoor. In de buurt vlak bij de Keizersveerbrug zit een bedrijf aan een doodlopende straat. We stemmen hun planning voor groot transport af met onze planning. In overleg met de gemeente Altena zijn verkeersplannen opgesteld om het verkeer waar nodig om te leiden. Onze doelstelling is dat het werk allereerst veilig gebeurt, voor ons, voor de weggebruikers en wandelaars. En daarnaast willen we zoveel mogelijk overlast beperken. Fietsers worden al omgeleid via één kant van de brug, sinds we begonnen zijn met het aanleggen van de nieuwe gasleiding langs de Keizer Napoleonweg, omdat ze anders in het werkvak terechtkomen.’

Heldere communicatie met alle partijen

In het hele traject heeft Enexis uitgebreid gecommuniceerd met gemeenten, omwonenden en bedrijven, bijvoorbeeld als ze tijdelijk van het gas afgaan of als er overlast ontstaat door omleidingen of afzettingen. Bewoners konden ook altijd rechtstreeks contact opnemen als ze iets zagen wat naar hun idee niet goed ging. ‘Tot op heden hebben we nauwelijks klachten gehad en het meeste overlast gevende werk is nu wel voorbij. Maar de inwoners van de Jachtlaan in Hank zullen mogelijk nog overlast gaan ervaren. In hun omgeving wordt een boorinstallatie geplaatst en zal er werkverkeer rijden. Ze worden hierover nog nader geïnformeerd.’

Nog even geduld met gestuurde boring

Uit onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (geschut munitie en raketten) blijkt dat er mogelijk oude, niet-gesprongen explosieven kunnen liggen bij het punt in Hank waar de gasleiding uit de grond komt. Hiervoor wordt nu een projectplan opgesteld en voorgelegd aan de gemeente. Omdat er in de winter geen verleggingen van gasleidingen mogen plaatsvinden vanwege de gaslevergarantie, vindt de gestuurde boring onder de Bergsche Maas naar verwachting in het voorjaar van 2024 plaats. 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen