Rapportcijfer 8 voor nieuwsbrief

Houtensebrug vanuit de verte gezienHet verbreden van de bestaande Houtensebrug aan de westzijde is onderdeel van de wegverbetering A27 Houten - Hooipolder. Fotografie: studio Retouched.
27-09-2023
647 keer bekeken

In het laatste nummer van de nieuwsbrief A27 Houten - Hooipolder riepen we lezers op mee te doen aan het online lezersonderzoek. Al met al scoort de nieuwsbrief een mooie 8. Hieronder de belangrijkste uitkomsten.

Van de lezers hebben er 193 gehoor gegeven om mee te doen aan het onderzoek. Op basis van de reacties kunnen we concluderen dat de meeste lezers de nieuwsbrief erg positief waarderen. Lezers dragen ook bruikbare thema’s voor artikelen aan en er is zelfs een aantal dat wel iets over een specifiek onderwerp wil vertellen, met name als het gaat om historische verhalen. Bijvoorbeeld over de aanleg van de A27 of anekdotes over de Merwedebrug. 

Bron van informatie

De lezers vinden dat de nieuwsbrief voldoet aan hun informatiebehoefte. Een groot deel van de deelnemers (85,5%) vindt de nieuwsbrief een relevante informatiebron. Verreweg de meeste deelnemers (92,7%) geeft aan de nieuwsbrief altijd even door te nemen.

Prettig leesbaar

De lezers ervaren de nieuwsbrief als prettig leesbaar (87%). Verreweg de meeste deelnemers aan het onderzoek (90,7%) lezen het liefst artikelen over ‘Projectupdate met de laatste stand van zaken’. Ruim 75,6% over ‘Informatie over actuele mogelijke verkeershinder’. Verder leest 67,9% het liefst artikelen over ‘Technische verhalen, bijvoorbeeld over de bouw van bruggen’. 

Meer over planning en hinder

Ook blijkt dat de lezers graag meer willen weten over de planning en de hinder van werkzaamheden. Verder geven de lezers aan een locatieaanduiding bij nieuwsberichten te waarderen. 

Verschijningsfrequentie

Ruim 47,7% van de lezers is tevreden met de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief. Ruim 43,5% zou de nieuwsbrief wel wat vaker willen ontvangen. De frequentie mag wel omhoog als de werkzaamheden (met bijbehorende hinder) beginnen.

Rapportcijfer 8

De lezers beoordelen de nieuwsbrief met een dikke 8. Ze vinden de berichten nieuwswaardig en informatief. Ook vinden ze de teksten bondig en helder. Een kleine 2% van de respondenten geeft een onvoldoende. Deze groep vindt de verhalen te positief, te procesmatig ingestoken of niet relevant voor hun situatie.

Social media

Ruim 48,7% van de lezers is geïnteresseerd om de A27 Houten - Hooipolder te volgen op social media. Hiervan zou ruim 52,9% de A27 Houten - Hooipolder via Facebook, Instagram, Twitter en/of LinkedIn volgen. Het merendeel van de respondenten (bijna 80%) is geïnteresseerd in nieuwsupdates over de voortgang van de werkzaamheden en updates over tijdelijke verkeersmaatregelen. Maar er is ook belangstelling voor achtergrondinformatie, foto's en video’s over/van de werkzaamheden. 

Alle deelnemers bedankt voor jullie tijd en de waardevolle suggesties die jullie hebben gedaan!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen