Aanleg nieuwe oprit en afrit bouwverkeer bij Scheiwijk

Verkeer op de A27 met aan de overkant verzorgingsplaats Scheiwijk
15-08-2023
1066 keer bekeken

Vanaf maandag 28 augustus 2023 vinden werkzaamheden plaats voor de aanleg van een oprit en afrit voor bouwverkeer ter hoogte van verzorgingsplaats Scheiwijk aan de A27.

Via de nieuwe oprit en afrit kan het bouwverkeer direct vanaf de A27 het in te richten bouwterrein aan de oostzijde van de A27 bereiken en verlaten. Het bouwterrein is nodig voor de bouw van de nieuwe aansluiting Groote Haar. Op deze manier beperken we het bouwverkeer op de lokale wegen. Bouwcombinatie ALSÉÉN voert de werkzaamheden uit.

Hinder voor weggebruikers en omgeving

ALSÉÉN voert de werkzaamheden voor de nieuwe oprit en afrit uit van maandag 28 augustus tot en met vrijdag 1 september 2023. Dit gebeurt in de avond/nacht vanaf 19.00 uur tot en met 07.00 uur. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren voor zowel weggebruikers als wegwerkers zijn tijdens de werkzaamheden op de A27 richting Utrecht de rechterrijstrook en de vluchtstrook afgesloten.  Ook geldt ter plaatse tijdelijk een lagere maximumsnelheid. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanbrengen van puin, het verwijderen en aanbrengen van asfalt, het verwijderen en aanbrengen van een stukje geleiderails en het aanbrengen van barriers.
We zorgen ervoor dat de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft. Zo richten we de benodigde verlichting zoveel mogelijk op het werkterrein. In de directe omgeving kunnen de werkzaamheden hoorbaar zijn, zoals het frezen van asfalt en het aanbrengen van de geleiderails. 
Er vinden overdag grondwerkzaamheden plaats nabij de Groeneweg. Deze leveren geen hinder op voor het wegverkeer.

Zettingsproef ondergrond

In de komende periode werkt ALSÉÉN op deze locatie aan de nieuwe aansluiting Groote Haar. We starten hier eerst met een zogeheten zettingsproef, waarbij we onderzoeken hoe snel de ondergrond inklinkt om de grond geschikt te maken om te kunnen bouwen.  Op deze manier doen we ervaring op met de eigenschappen van de grond in dit gebied. Voor de zettingsproef brengen we aan de oostzijde van de snelweg een hoeveelheid zand aan (een zogenoemde proefterp) die 7 weken lang wekelijks wordt opgehoogd. In de maanden erna meten we hoeveel de ondergrond inklinkt en hebben we meer informatie over de hoeveelheid ophoogmateriaal en de tijd die nodig is om de gewenste inklinking van het grondpakket te krijgen. 
Op dit moment werken we de precieze werkwijze en uitvoeringsplanning voor de hierop volgende aanleg van de aansluiting Groote Haar verder uit. Wanneer hierover meer bekend is, volgt nader bericht.

Over bouwcombinatie ALSÉÉN

Bouwcombinatie ALSÉÉN is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam Infra en Fluor, die in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden voor het zuidelijk deel van de wegverbetering A27 Houten - Hooipolder uitvoert. Het gaat om het weggedeelte tussen Everdingen en Hooipolder.  
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen