Plaatsing bouwkeet door De Groene Waarden

Luchtfoto van het terrein tussen De Hagen en de A27 waar de bouwkeet wordt geplaatst. Overzicht van het terrein tussen De Hagen en de A27 waar de bouwkeet wordt geplaatst. Fotografie: Studio Retouched.
07-08-2023
2751 keer bekeken

De Groene Waarden, de aannemerscombinatie die de komende jaren de A27 tussen afrit 29 Houten en knooppunt Everdingen gaat verbeteren, start vanaf maandag 14 augustus 2023 met werkzaamheden voor het plaatsen van een bouwkeet langs de A27 ter hoogte van Vianen.

Ketenterrein inrichten

De bouwkeet komt in Vianen op het terrein tussen de wijk De Hagen en de A27. Voordat de bouwkeet hier geplaatst kan worden, wordt eerst het terrein ingericht. Hieronder vallen de volgende activiteiten:
•    Het maken van een zandophoging voor de aansluiting op afrit 27;
•    Het maken van een tijdelijke bouwweg voor het personeel van de bouwkeet;
•    Het aanbrengen van verschillende duikers in watergangen; 
•    Het aanleggen van een parkeerplaats;
•    Het aanbrengen van asfaltverharding waarop de keet geplaatst wordt.

Bomen

Ten behoeve van deze werkzaamheden worden in deze fase ook enkele bomengroepen aan de oostzijde van het ketenterrein verwijderd. Vooruitlopend op de definitieve landschappelijke inrichting zal langs de wijk De Hagen dit najaar het tweede deel van de ‘groene buffer’ worden aangeplant.  

Bereikbaarheid ketenterrein

Bij de start van het inrichten van het ketenterrein vinden er kortstondig transporten plaats via de Hagenweg – Jan Blankenweg – Lekdijk,  omdat de inrit naar de bouwkeet dan nog niet gereed is. Zodra de bouwweg gereed is kan het bestemmingsverkeer het terrein bereiken vanaf een inrit aan de Hagenweg (eenrichtingsverkeer). Het verkeer verlaat het terrein via een aantakking op afrit 27. De Groene Waarden werkt er hard aan om de eigen bouwweg ter plaatse  zo snel mogelijk gereed te maken om de overlast van het verkeer in de wijk De Hagen tot een minimum te beperken. 

Vanaf half november werkt de aannemerscombinatie De Groene Waarden samen met Rijkswaterstaat vanuit deze bouwkeet aan de voorbereiding van de wegverbetering van de A27 tussen Houten en Everdingen. De Groene Waarden werkt op dit moment aan de uitvoeringsplanning voor de wegverbetering. Zodra hierover meer bekend is, volgt meer informatie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen