Maak kennis met projectdirecteur Dick van Klaveren

Dick van Klaveren
21-06-2023
1983 keer bekeken

Dick van Klaveren is sinds juni 2023 projectdirecteur van de A27 Houten - Hooipolder. Wat gaat hij doen als projectdirecteur en waar hoopt hij op? We vragen het hem.

Hij is al langer betrokken bij het project A27 Houten - Hooipolder en heeft als portfoliomanager veel ervaring met de aanbesteding en uitvoering van grote Rijkswaterstaatprojecten, ook met de aanbesteding van beide contracten van de A27 Houten - Hooipolder. Nu, in de rol van projectdirecteur van dit project, komen die kennis en ervaring Dick van Klaveren goed van pas. Al is het nog even zoeken naar de precieze invulling van deze nieuwe rol. De fietstocht die hij onlangs met het projectteam maakte langs een deel van de A27 bij Gorinchem, vond hij in ieder geval inspirerend.

Wat is je belangrijkste taak als projectdirecteur?

‘Mijn belangrijkste taak is leidinggeven aan een klein koepelteam. Hierin zitten ook de directeur bedrijfsvoering, de integrale omgevingsmanager, de projectsecretaris en de projectmanagers van het noordelijke deel, van Houten tot aan Everdingen, en het zuidelijke deel, van Everdingen tot aan Hooipolder. Als koepelteam leggen wij verantwoording af richting overheid en politiek. Zo zorgen wij ervoor dat de projectteams zich voor de volle 100 procent kunnen richten op de inhoudelijke werkzaamheden met onze uitvoeringspartners en zich niet hoeven druk te maken om politieke besluiten. Verder help en coach ik de projectteams op verschillende fronten, afhankelijk van hun behoeften. Met mijn uitvoeringservaring ben ik voor het Rijkswaterstaat-deel van de A27-organisatie en de beide contractuele uitvoeringspartners een hulpbron.’

Waarover gaat die verantwoording?

‘Over veel verschillende aspecten van het project, zoals budgettaire en financiële afspraken, mijlpalen, bestuurlijke afspraken, maar ook kansen en risico’s. We moeten als project vooral voorspelbaar en betrouwbaar zijn. Alles aan het project A27 Houten - Hooipolder is groot: de lengte van het tracé, het aantal ingrepen dat we doen aan de weg en aan de kunstwerken, de omgeving, het aantal mensen dat eraan werkt, de financiën die ermee gemoeid zijn, de tijdsduur… Daar komt ook nog eens bij dat het project voor een deel in twee fasen verloopt: voor sommige ingrepen stellen we samen met de aannemer aan het eind van de ontwerpfase pas de uitvoeringsprijs vast. Dat is een vrij nieuwe manier van werken. Wij zijn hier geen pionier in, maar hebben wel nieuwe elementen in ons project en zijn het grootste project binnen Rijkswaterstaat dat hiermee aan de slag gaat. We hebben een koplopersfunctie voor heel Rijkswaterstaat en zelfs voor de hele inframarkt. Wat maken wij waar? Dat is spannend, maar ook heel leuk. Voor iedereen die werkt aan de A27 Houten-Hooipolder. Ik heb er het volste vertrouwen in.’

Waar wil je over 5 jaar trots op zijn?

‘Op alle mensen die aan dit project hebben meegewerkt; niet alleen de projectteams van Rijkswaterstaat, maar iedereen die zich op de een of andere manier heeft ingezet. Er wordt veilig gewerkt: geen doden en gewonden. Uit onderzoek blijkt dat het heel erg leuk is aan de A27 te werken Er zullen dan buiten al resultaten zichtbaar zijn, zeker als het gaat om de reguliere onderdelen, die niet onder de tweefasenaanpak vallen. En het zou mooi zijn als iedereen daar super tevreden over is.’ 

‘Verder hoop ik dat we kunnen constateren dat het politiek gezien een project zonder al te veel verassingen is geweest, met name voor de tweefasenonderdelen, want dan hebben we het goed gedaan en kunnen we alles wat we willen, binnen de financiële en tijdmarges uitvoeren. Belangrijk daarbij is voor mij dat over 5 jaar voor alle tweefasenonderdelen met onze 2 contractuele partners contractafspraken zijn gemaakt. Een dergelijke dubbelslag zou heel mooi zijn en daar gaan we voor!’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen