Omgevingsmanager De Groene Waarden stelt zich voor

Christine DavidseOmgevingsmanager Christine Davidse: ‘We willen de A27 verbeteren met zo veel mogelijk respect voor de omgeving.’
21-06-2023
1577 keer bekeken

In april ondertekenden RWS en bouwcombinatie De Groene Waarden, bestaande uit BESIX, Mobilis en partners Mourik, Van Gelder en BESIX Infra Nederland, het contract Noord. Omgevingsmanager Christine Davidse van De Groene Waarden stelt zich voor.

Als omgevingsmanager bij het project A27 Houten - Hooipolder is Christine weer terug op haar oude stek. 13 jaar geleden stond ze bij RWS aan de wieg van het vakgebied omgevingsmanagement. Inmiddels werkt ze alweer jaren aan opdrachtnemerskant. Daar heeft ze als omgevingsmanager bijgedragen aan grote infrastructurele projecten zoals ViA15 en Zuidasdok. Anderhalf jaar werkt Christine nu bij Mobilis.

Wat doe je voor het project A27 Houten - Hooipolder?

‘Op dit moment zorgt RWS voor een warme overdracht van alle stakeholders. Het is belangrijk dat wij kunnen voortbouwen op wat RWS voor ons in gang heeft gezet. De contacten met de overheden, beheerders, bedrijven en omwonenden zijn essentieel. We moeten continu oog blijven houden voor hun belangen. Daarom zijn informeren en communiceren cruciale onderdelen van mijn takenpakket. Iedereen moet goed op de hoogte zijn van de bouwplannen, maar ook van mogelijke hinder straks tijdens de werkzaamheden.

Verder ben ik nu volop bezig met logistieke zaken, zoals een goede locatie vinden voor het huisvesten van projectteam De Groene Waarden. Wij zijn nu aan het onderzoeken of een plek ten zuiden van de Hagesteinse brug een geschikte locatie is voor een keet en we bekijken welke vergunningen er nodig zijn. Ook voor de wegwerkzaamheden moeten wij diverse vergunningen aanvragen; daar heb ik een belangrijke taak in. Net zoals ik als omgevingsmanager ook meekijk met een goede weginpassing in de omgeving en een optimale doorstroom van het verkeer tijdens de werkzaamheden.’  

Wat wil je bereiken als omgevingsmanager?

‘Met zo min mogelijk hinder en in goede communicatie met de omgeving de werkzaamheden veilig realiseren. Ik hoop dat alle stakeholders zich gehoord en gezien voelen en dat ze ondanks de overlast die de werkzaamheden ongetwijfeld zullen geven, straks blij zijn met het resultaat.

Wij staan als bouwcombinatie voor natuur inclusief en circulair bouwen. Niet voor niets noemen wij onszelf De Groene Waarden. De A27 Houten - Hooipolder doorkruist een divers landschap met verschillende elementen van cultuurhistorische en ecologische waarde. Die moeten we intact laten en waar mogelijk zelfs versterken. Wij zijn ‘te gast’ in het landschap en voelen ons er verantwoordelijk voor dat het landschappelijke karakter van de omgeving zo veel mogelijk behouden blijft. Ons hoofddoel is een optimaal ingepaste A27 in een landschappelijke omgeving met weidse panoramalandschappen vanaf de weg. 

Daarnaast versterken we de recreatieve waarden door uitzichtpunten bij de Hagesteinse en Houtense brug aan te leggen. Bij de nieuwe voetgangersbrug De Kroon komt er bovendien een mini-tentoonstelling over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op die manier willen we de A27 verbeteren met zo veel mogelijk respect voor de omgeving.’

Wat gaat de omgeving van de werkzaamheden merken?

‘Het aanleggen van de extra rijstroken kan niet zonder hinder te veroorzaken, dus dat gaan de weggebruikers en omwonenden zeker merken. We doen er in ieder geval alles aan om de mensen steeds tijdig te informeren over de hinder en proberen zo min mogelijk van verkeersituatie te wisselen. Bij het werk aan de bruggen plaatsen we pijlers en damwanden in het water. Waar nodig en mogelijk, zullen we hiervoor geluidsarme methodes gebruiken. Ook hier geldt: hinder en omleidingen kondigen we tijdig aan. Maar mocht er ondanks alles toch nog iets onduidelijk zijn, dan moeten mensen zich zeker melden via onze contactpagina.’ 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen