Projectupdate: Klaarmaken voor de start

Florine VerverFlorine Verver - projectmanager van RWS voor het noordelijke traject van de A27 Houten -Hooipolder – voor de Houtensebrug. Fotografie Studio Retouched.
21-06-2023
2949 keer bekeken

De eerste helft van het jaar zit er alweer op, een tijd waarin veel is gebeurd in het project A27 Houten - Hooipolder. Florine Verver is projectmanager bij Rijkswaterstaat voor het noordelijke deel van het traject. Zij praat ons bij.

Nadat Rijkswaterstaat begin dit jaar het contract met de aannemer voor het zuidelijke deel tekende, gebeurde dat dit voorjaar met de aannemer voor het noordelijke deel, vertelt Florine Verver. ‘Op 12 april was de ondertekening van het contract voor het noordelijke deel van het traject met bouwcombinatie De Groene Waarden. Deze combinatie van de bedrijven Besix, Mobilis en partners Van Gelder, Mourik Infra en Besix Infra Nederland gaan aan de slag met de verbetering van de A27 tussen Houten en Everdingen.’

Groeien in korte tijd

Hoewel er nog niet veel zichtbaar is voor de buitenwereld, is iedereen volop bezig om de projectorganisatie goed in het zadel te krijgen. De bouwcombinaties voor Noord en Zuid zijn volop hun projectorganisaties aan het inrichten. ‘In de aanbestedingsperiode bestonden deze slechts uit enkele tientallen mensen. Maar in een mum van tijd moeten ze uitgroeien tot teams van een paar honderd medewerkers’, legt Verver uit. ‘Dat betekent dat de bouwcombinaties in een rap tempo collega’s moeten werven en selecteren op kwaliteit en specialisme, IT-systemen opzetten, plannen schrijven, overleggen met RWS voor een warme overdracht, huisvesting zoeken, vergunningen hiervoor regelen en dat soort zaken.’ 

Eerste inspecties en onderzoeken

Ondertussen zijn de eerste werkzaamheden buiten al wel te zien, zij het op een bescheiden manier. Zo voert de aannemerscombinatie ALSÉÉN voor het zuidelijke deel inspectiewerkzaamheden en veldonderzoeken uit op de A27 tussen Everdingen en Hooipolder. Verver: ‘Met onder meer boringen doet het team onderzoek naar de opbouw van de gronden direct langs de A27. Dit gebeurt op lokale wegen en verbindingsweqen. Deze onderzoeken lopen tot de bouwvakantie en gaan daarna door tot het einde van dit jaar.’

Werkgevers willen bereikbaar blijven

Ondertussen zoeken werkgevers naar een oplossing om goed bereikbaar te blijven als de werkzaamheden aan de A27 Houten – Hooipolder starten. Daarvoor ondertekenden 3 regionale bereikbaarheidsorganisaties samen met Rijkswaterstaat op 3 april een samenwerkingsovereenkomst. Hierin spreken ze af zich samen in te spannen voor werkgevers door mee te denken over mogelijke oplossingen.

Optimaal in de startblokken

Niet alleen de bouwcombinaties zijn druk in de weer met het optuigen van een sterk team, ook het projectteam van Rijkswaterstaat bouwt aan de weg, aldus Verver. ‘Er is een projectdirecteur aangesteld, Dick van Klaveren. Hij volgt Marc Lentjes op, die algeheel projectmanager was in de voorbereidingsfase. Verder is de functie van projectmanager van het zuidelijke deel inmiddels bekend. Begin augustus zal Ilkel Taner deze rol gaan vervullen. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen.’  Het management van het projectteam bestaat nu dus uit 2 projectmanagers en 1 projectdirecteur.

Voorbereiding in cijfers 

Dat er bij de inrichting van de projectorganisatie veel komt kijken, blijkt uit de volgende cijfers van projectteam Zuid voor het traject Everdingen - Hooipolder:

  • 50 processen (zoals voor het ontwerp of kwaliteitsborging) met elk gemiddeld 5-7 stappen
  • 25 managementplannen
  • 100 instructies voor medewerkers of onderaannemers
  • 100 formats (zoals de ontwerpnota en het verificatierapport)
  • 35 systemen en programma’s, met bijbehorende werkinstructies
  • Groei van 30 naar 300 medewerkers
 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen