Projectupdate: Opdracht beoogd winnaar noordelijk deel én startschot projectteam zuidelijk deel A27

Marc Lentjes bij de snelwegMarc Lentjes, projectmanager A27 Houten - Hooipolder (Foto Studio Retouched)
15-03-2023
4199 keer bekeken

Het projectteam A27 Houten - Hooipolder is het nieuwe jaar goed gestart. Voor het noordelijke deel (Houten-Everdingen) is de aanbesteding afgerond en heeft De Groene Waarden de aanbesteding gewonnen.

Voor het zuidelijke deel van het traject zijn Rijkswaterstaat en aannemer ALSÉÉN begonnen met de opbouw van een gezamenlijk team.

Beoogd Winnaar Noord

Goed nieuws voor de vernieuwing van de A27 Houten - Hooipolder. De aannemer voor contract Noord is bekend. Het gaat om een voorlopige gunning van de opdracht. Als er geen bezwaar komt, wordt de opdracht medio april 2023 definitief.
Aannemerscombinatie De Groene Waarden, bestaande uit Besix en Mobilis, mag de uitvoering van het noordelijk deel van het traject op zich nemen. Dat is het stuk van Houten tot aan Everdingen. Met de voorlopige gunning heeft Rijkswaterstaat een mijlpaal te pakken, vertelt de projectmanager van het noordelijke contract,  Florine Verver,  trots. ‘Over 7 km tussen Houten en Everdingen wordt de weg in zuidelijke richting  verbreed naar 4 rijstroken. In de noordelijke richting (Everdingen en Houten) blijven de twee rijstroken en een spitsstrook behouden. Daarnaast wordt de Hagesteinsebrug vernieuwd en de Houtensebrug verbreed. De nieuwe Hagesteinsebrug wordt voorzien van een fietsverbinding. Samen met De Groene Waarden kunnen we nu ook het gedeelte tussen Houten en Everdingen aanpakken. 

Florine Verver naast het water en de brug
Florine Verver, projectmanager A27 Houten - Everdingen (Fotografie Studio Retouched)

Startschot Zuid

Voor het zuidelijke deel van het traject, tussen Everdingen en Hooipolder, was op 12 januari de ondertekening van het contract tussen Rijkswaterstaat en ALSÉÉN. ALSÉÉN is een bouwcombinatie van Ballast Nedam en Fluor Infrastructure. De partijen hebben inmiddels al een eerste kennismaking en opstart achter de rug, vertelt projectmanager Marc Lentjes. ‘We gaan de komende jaren intensief samenwerken. Een goede start en eerste kennismaking, is het halve werk. De eerste basisafspraken zijn gemaakt. Pas nadat we alles zorgvuldig in de steigers hebben gezet, onze plannen goed hebben uitgewerkt,  gaan we buiten aan de slag.’ 

Opsplitsing in 2 fasen

Rijkswaterstaat en ALSÉÉN delen het zuidelijke deel van het traject (tussen Everdingen en Hooipolder) in verschillende stukken op. ‘Het gaat in totaal om een lang stuk weg, met bruggen die dringend moeten worden vernieuwd en werkzaamheden die voor een lange tijd flinke hinder kunnen veroorzaken’, legt Marc Lentjes uit. ‘Daarnaast vormen de onvoorspelbare prijsontwikkelingen in de bouw en schaarste aan gekwalificeerd personeel een risico.’ Het opsplitsen in 2 fasen betekent dat ALSÉÉN in de eerste fase het ontwerp maakt en aanvullende onderzoeken doet in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Daarbij onderzoekt het projectteam ook de benodigde techniek en de beste bouwmethode. Lentjes: ‘Op deze manier werkt het team aan een doordacht ontwerp en een goede planning, maar ook aan een betrouwbare definitieve prijsvorming en een goede risicoverdeling en kostenbeheersing. Dit doen we om de uitvoering, de 2e fase, zo voorspelbaar en beheersbaar mogelijk te laten verlopen.’ Ook voor Contract Noord wordt deze aanpak gevolgd.

Een man in oranje veiligheidskleding zaagt een boom doormidden
Het terrein voor de toekomstige verbindingsweg naar de A59 bij knooppunt Hooipolder wordt klaar gemaakt voor de werkzaamheden. (Foto Studio Retouched)

Ook op locatie aan het werk

Ondertussen werkt Rijkswaterstaat ook op locatie door. Zo hebben we bij het knooppunt Hooipolder onze werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de gronden hervat. In de loop van 2023 gaat ALSÉÉN ook al wat kleinschalige werkzaamheden buiten naast de weg uitvoeren. In ieder geval gaat het team met sondeerwagens en ander onderzoeksmateriaal onderzoek- en inspectiewerkzaamheden uitvoeren naar de conditie van bodem, asfalt en water. Voor de bruggen gebeurt dit vooronderzoek via pontons op het water. Na een jaar van voorbereiding volgen dan in 2024 meer in het oog springende grote werkzaamheden. ‘Daarmee wordt het project voor de buitenwereld stukje bij beetje zichtbaar,’ legt Lentjes uit.

Dit is de laatste update van projectmanager Marc Lentjes. Per 1 mei gaat hij aan de slag bij TenneT als projectdirecteur Zuid-Nederland. Rond die tijd zal de nieuwe projectmanager van de A27 Houten - Hooipolder naar verwachting ook bekend zijn. De opvolg(st)er van Marc zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen. ‘Vanuit mijn woonplaats Woudrichem blijf ik het verloop van het project zeker met grote belangstelling volgen,’ besluit Lentjes.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen