Zicht op verkeershinder met monitoringstool

Verkeer op de snelweg
15-03-2023
3137 keer bekeken

Tijdens de werkzaamheden aan de A27 Houten - Hooipolder is hinder voor weggebruikers onvermijdelijk. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Met een speciale monitoringstool is straks inzichtelijk of de maatregelen werken.

Hoe graag Rijkswaterstaat het ook wil, het is helaas niet mogelijk om verkeershinder tijdens de werkzaamheden aan de A27 Houten - Hooipolder te voorkomen. ‘Maar we doen natuurlijk wel ons uiterste best om de hinder zo veel mogelijk te beperken’, vertelt verkeersmanager Pieter Jacobs. ‘Daarvoor nemen we maatregelen, zoals omleidingsroutes organiseren over andere snelwegen en mensen tijdig informeren zodat ze er rekening mee kunnen houden. Om na te gaan of de bedachte maatregelen werken, hebben we een zogenoemde monitoringstool ontwikkeld. Hiermee monitoren we tijdens de werkzaamheden de verkeerssituatie op de A27 en op de andere wegen in de omgeving.’

Tellussen in de weg
Via tellussen in de weg weten we hoeveel voertuigen er op de weg rijden

Data bij elkaar brengen

De tool is inmiddels klaar en wordt op dit moment gebruikt voor een 0-meting. Jacobs legt uit: ‘Met een 0-meting brengen we in kaart hoe het verkeer op de snelweg en de omliggende wegen nú doorstroomt. Dat doen we door te meten hoe lang weggebruikers op bepaalde routes onderweg zijn. Hiervoor gebruiken we data van het Nationale Dataportaal Wegverkeer (NDW), die onder meer bestaan uit gegevens van navigatiesystemen in auto’s. Via tellussen in de weg weten we daarnaast hoeveel voertuigen er rijden. In de monitoringstool komen al deze data bij elkaar en kunnen we zien waar nu vaak files staan, hoe lang weggebruikers in de file staan en op welke wegen er dan sluipverkeer ontstaat.’

Inzicht krijgen

Tijdens de werkzaamheden kan Rijkswaterstaat met de monitoringstool dezelfde informatie opvragen. ‘Daarmee krijgen we inzicht in wat er op het wegennet gebeurt als we op een bepaalde plek aan het werk zijn’, vertelt Jacobs. ‘Ook kunnen we zo het effect toetsen van de maatregelen die we nemen om hinder te beperken. In hoeverre werken ze en wat kunnen we eventueel aanpassen om de hinder nog meer te beperken?’ Jacobs geeft aan dat ook andere organisaties uit de omgeving van de A27 Houten - Hooipolder toegang hebben tot de tool. ‘Denk aan gemeenten en provincies. Zo bieden we hen ook inzicht in de verkeerssituatie tijdens de werkzaamheden.’

Screenshot van de monitoringstool
In de monitoringstool komt allerlei data bij elkaar en kunnen we de verkeerssituatie zien en analyseren. Zo kunnen we de huidige situatie vergelijken met de situatie op de weg als we straks aan het werk zijn.

Zo min mogelijk hinder

Ook de aannemers die de werkzaamheden uitvoeren, krijgen toegang tot de tool. ‘Hierdoor kunnen zij ook meekijken met wat er “buiten” – op de A27 en het onderliggende wegennet – gebeurt als ze aan het werk zijn. Samen kunnen we dan bepalen welke acties we moeten nemen, als er onverhoopt grote hinder en opstoppingen ontstaan: als situatie X zich voordoet, dan volgt actie Y.’ Want, zo benadrukt Jacobs: ‘Uiteindelijk gaat het erom dat we de werkzaamheden veilig uitvoeren met zo min mogelijk hinder voor het verkeer en de omgeving.’

Meer lezen?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen