Verwijderen zieke en dode bomen ter hoogte van gemeente Vijfheerenlanden

Een wandelpad tussen de bomen door
06-02-2023
2104 keer bekeken

Rijkswaterstaat district Midden Nederland verwijdert vanwege verkeersveiligheid van 6 februari tot 15 maart 2023 zieke en dode bomen langs de A27 ter hoogte van gemeente Vijfheerenlanden. De bomen verkeren in dusdanig slechte conditie dat ze een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid.

Het gaat hierbij voornamelijk om essen die zijn aangetast door de essentaksterfte. Ze bevatten veel dood hout wat het risico op omvallen en afgebroken takken op de snelwegen verhoogt. De meeste werkzaamheden vinden overdag plaats. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd van maximaal 20 minuten.  

Herbeplanting 

Binnen uiterlijk 3 jaar na het verwijderen van de bomen worden nieuwe bomen geplant. Er worden verschillende soorten nieuwe bomen geplant om zo de kans op mogelijke ziektes te verminderen. Herbeplanting vindt zo mogelijk op dezelfde locatie plaats waar de bomen zijn verwijderd. Lukt dat niet, dan wordt naar een alternatieve locatie in de nabije omgeving gezocht.  

Essentaksterfte 

Essentaksterfte doet zich op grote schaal voor. De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door deze ziekte. De impact daarvan is groot. Inmiddels is 80% van alle essen in Nederland aangetast. Essentaksterfte is een schimmelziekte waarvan veel bomen niet herstellen. Aangetaste essen kunnen spontaan omvallen. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen