Rijkswaterstaat en ALSÉÉN ondertekenen contract voor verbreding A27 Everdingen - Hooipolder

Michèle Blom, Ger van der Schaaf en Sander Lefevre houden het ondertekende contract vastMichèle Blom (RWS), Ger van der Schaaf (Fluor Infrastructure) en Sander Lefevre (Ballast Nedam) en het ondertekende contract waarmee de samenwerking is bezegeld.
12-01-2023
3985 keer bekeken

Rijkswaterstaat en bouwcombinatie ALSÉÉN (Ballast Nedam en Fluor Infrastructure) hebben op 12 januari 2023 het contract ondertekend voor de verbreding van de A27(zuidelijke deel) tussen Everdingen en Hooipolder. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de aanpak van de files op dit traject.

Foto's: Studio Retouched

Namens Rijkswaterstaat ondertekende directeur-generaal Michèle Blom het contract. Sander Lefevre (lid Raad van Bestuur van Ballast Nedam) en Ger van der Schaaf (executive director bij Fluor Infrastructure) deden hetzelfde namens ALSÉÉN. In haar speech voorafgaand aan de ondertekening gaf Blom aan dat zij hoge verwachtingen heeft van de samenwerking. ‘Vertrouwen, expertise en samenwerking zijn de pijlers onder dit project. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze mega-uitdaging samen tot een goed einde gaan brengen.’

Michèle Blom tijdens haar speech
Directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom spreekt in haar speech haar vertrouwen uit in het project.

Uniek project

De ondertekening in het nabij de A27 gelegen Fort Altena werd opgeluisterd met een rondetafelgesprek. Marc Lentjes (projectmanager A27 Houten – Hooipolder) vertelde daarin wat het project in zijn ogen uniek maakt. ‘Het is een megaproject met een complexe opgave, zowel technisch, organisatorisch als bestuurlijk. Denk alleen al aan de bouw van twee nieuwe Merwedebruggen over een van de drukst bevaren vaarwegen van Europa.’ Ronald de Geus (adjunct-projectdirecteur ALSÉÉN) noemde het multidisciplinaire en integrale karakter het project. ‘Dit vraagt om de beste kennis en kunde in de markt, om het project beheerst en voorspelbaar voor iedereen uit te voeren. Dat willen we allemaal: het is ons eigen (belasting)geld, het is onze tijd die we op de weg doorbrengen, het is onze gezamenlijke ambitie om dit project veilig en bewust duurzaam uit te voeren.’

Ger van der Schaaf ondertekent het contract onder toeziend oog van Michèle Blom en Sander Lefevre
Ger van der Schaaf (Fluor Infrastructure) ondertekent het contract onder toeziend oog van Michèle Blom (Rijkswaterstaat) en Sander Lefevre (Ballast Nedam).

Passie voor de Merwedebrug

In de bijeenkomst vertelde ook een aantal belanghebbenden over het belang van het project. Zo vertelde vrachtwagenchauffeur en zeer betrokken weggebruiker en twitteraar Tonnie Smits (@tonnieontour) over zijn passie voor de Merwedebrug en de impact die werkzaamheden kunnen hebben op zijn werk. Marcel Doodkorte ging als voorzitter van de Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) in op de inbreng van de BAG op het project en zijn verwachtingen van de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast kwam ondernemer en voorzitter van de Industriële Kring Gorinchem Edward van der Meijden aan het woord over zijn zorgen over de doorstroming op de A27 tijdens de werkzaamheden en vertelde hij wat hij hier zelf aan zou kunnen doen.

Rondetafelgesprek met v.l.n.r.: Carl Gilding, Ronald de Geus, Ajold Muntinghe, Marc Lentjes, Gerard Minten en Marion Muizelaar
Rondetafelgesprek met v.l.n.r.: Carl Gilding (ALSÉÉN), Ronald de Geus (ALSÉÉN), Ajold Muntinghe (Rijkswaterstaat), Marc Lentjes (Rijkswaterstaat), Gerard Minten (ALSÉÉN) en Marion Muizelaar (Rijkswaterstaat).

Uitvoering met een tweefasenaanpak

Nu het contract is getekend, kunnen Rijkswaterstaat en ALSÉÉN van start met dit project. Er wordt gewerkt volgens de tweefasenaanpak. Het project kent namelijk vele risico’s en onzekerheden: het gaat om een lang tracé, met bruggen die dringend moeten worden vernieuwd en werkzaamheden die voor een lange tijd veel hinder kunnen veroorzaken. Daarnaast spelen ook de onvoorspelbare prijsontwikkelingen in de bouw en schaarste aan gekwalificeerd personeel mee. De aanpak betekent dat ALSÉÉN in de eerste fase het ontwerp maakt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Daarbij wordt ook de benodigde techniek en de beste bouwmethode verkend. Op deze manier wordt gewerkt aan een doordacht ontwerp en een goede planning, maar ook aan een betrouwbare definitieve prijsvorming en een goede risicoverdeling en kostenbeheersing. Dit doen we om de uitvoering (de tweede fase) zo voorspelbaar en beheersbaar mogelijk te laten verlopen.

Vrachtwagenchauffeur Tonnie Smits vertelt Erna Ceel over zijn passie voor de Merwedebrug.
Vrachtwagenchauffeur Tonnie Smits (Van den Heuvel transportbedrijf) vertelt omgevingsmanager Erna Ceelen (Rijkswaterstaat) over zijn passie voor de Merwedebrug.

Op weg naar een vitale infrasector

De tweefasenaanpak is een belangrijk onderdeel van de transitie naar een vitale infrasector, die Rijkswaterstaat en marktpartijen in 2020 hebben ingezet. Bij verschillende projecten van Rijkswaterstaat worden hier al ervaringen mee opgedaan. Door deze aanpak bij de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder toe te passen, laten Rijkswaterstaat en markt zien hoe zij de transitie in een groot project vormgeven. Zo is er al tijdens de dialoogfase van het project fors geïnvesteerd in de samenwerking. Er is vroegtijdig gebouwd aan een goede relatie en een klimaat gecreëerd waarin de verschillende belangen en zorgen bespreekbaar zijn en samen naar oplossingen wordt gezorgd. Dit legt een goede basis voor een succesvolle uitvoering. De eerste werkzaamheden zijn voor gebruikers van de weg en bewoners naar verwachting medio 2024 zichtbaar.

Na afloop van het officiële programma brachten alle aanwezigen een toost uit op de samenwerking.
Na afloop van het officiële programma brachten alle aanwezigen een toost uit op de samenwerking.
V.l.n.r. Edward van der Meijden (Industriële Kring Gorinchem), Marcel Doodkorte (Bestuurlijke Adviesgroep), Ger van der Schaaf (Fluor Infrastructure), Michèle Blom (Rijkswaterstaat), Tonnie Smits (Van den Heuvel transportbedrijf) en Sander Lefevre (Ballast Nedam)

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen