Gevelisolatie: hoe gaat dat in de praktijk?

Een van de huizen die binnen het project Gevelisolatie van RijkswaterstaatEen van de huizen die binnen het project Gevelisolatie van Rijkswaterstaat zijn verduurzaamd
13-12-2022
4456 keer bekeken

Met isolatiemaatregelen voor hun huis beschermt Rijkswaterstaat direct omwonenden van de te verbreden A27 tegen extra geluidsoverlast. Het project voor deze zogenoemde gevelisolatie is inmiddels afgerond, maar hoe gaat zoiets in z’n werk?

Met de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder zal het verkeer op dit deel van de snelweg toenemen. Dit betekent ook een toename van het verkeersgeluid bij huizen in de directe omgeving. Om ervoor te zorgen dat de geluidshinder voor bewoners beperkt blijft, neemt Rijkswaterstaat verschillende maatregelen. Zo werken we veel met stiller asfalt en plaatsen we een flink aantal geluidsschermen. Na geluidsonderzoek voor ongeveer 80 huizen bleken voor 16 huizen deze maatregelen onvoldoende. Bij deze huizen was er isolatie aan de gevel nodig. Denk aan nieuwe ramen en deuren, verbeterde isolatie van het dak en ventilatievoorziening.

isolatiemateriaal aan de binnekant van het dak
Bij 16 huizen in de directe omgeving van de A27 bracht de aannemer gevelisolatie aan.

Goed en op tijd uitvoeren 

Xander de Jong was als opzichter vanuit Rijkswaterstaat betrokken bij de gevelisolatie. Hij hield in de gaten of de afgesproken werkzaamheden goed en op tijd uitgevoerd werden. ‘Eerst ging ik samen met de aannemer overal op bezoek om te kijken of de bedachte oplossingen in de praktijk ook mogelijk waren. Past een nieuw raam wel in het bestaande kozijn bijvoorbeeld? Vervolgens bepaalden we wanneer het werk klaar moest zijn.’  

Samenspel 

De Jong vertelt dat de aannemer in april van dit jaar met de gevelisolatie begon en het project in september afrondde. ‘Het succes van zo’n langer durend project is afhankelijk van het samenspel tussen Rijkswaterstaat, de aannemer en de bewoners’, benadrukt hij. ‘De eerste week dat er vreemde mensen aan het werk zijn in je huis, is het nog spannend. De tweede week raak je eraan gewend. De derde week wordt het vervelend. Het was aan ons om die spanningen in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de bewoners goed geïnformeerd bleven. Iets dat overigens erg werd gewaardeerd, getuige de uitstekende beoordeling die de aannemer en Rijkswaterstaat na afloop kregen.’

De binnenkant van het huis tijdens de isolatiewerkzaamheden
De isolatiewerkzaamheden duurden een aantal maanden.

Veiligheid voorop 

Veiligheid was een belangrijk aandachtspunt bij het werk. De Jong: ‘Maar in de praktijk kan het soms best een uitdaging zijn om dat goed te doen. Bijvoorbeeld als er volgens de veiligheidsregels een steiger nodig is, terwijl er eigenlijk geen ruimte is om die goed neer te zetten. Dan moeten we samen een oplossing zoeken. Ik wijs medewerkers van de aannemer er overigens altijd op als ze niet veilig genoeg werken. Bijvoorbeeld als ze even snel een glasplaat willen tillen en vergeten hun handschoenen daarbij aan te trekken. Veiligheid voor alles, op de snelweg maar ook als wij vanuit Rijkswaterstaat bij mensen thuis ons werk doen.’  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen