Bouwrijp maken gronden knooppunt Hooipolder

Luchtfoto met daarop de visualisatie van de toekomstige situatie op knooppunt Hooipolder.Visualisatie van de toekomstige situatie op knooppunt Hooipolder. Op de voorgrond de nieuwe verbindingsboog van de A59 naar de A27 (richting Utrecht). Visualisatie: XKP
29-07-2022
9467 keer bekeken

De verbreding van de A27 en de aanpak van knooppunt Hooipolder zijn belangrijk voor de bereikbaarheid én de doorstroming van het verkeer in de regio. Er vinden daarom de nodige werkzaamheden plaats.

De werkzaamheden bestaan uit de realisatie van een nieuwe verbindingsboog van de A59 vanuit het westen (vanuit Zonzeel) naar de A27 naar het noorden (richting Utrecht). Ook komen er meer rijbanen in het hart van het knooppunt. En we verhogen en verbreden hier een gedeelte van beide snelwegen. Hiervoor moeten we bomen kappen, sloten dempen en aanleggen, geluidswallen aanleggen en nieuwe viaducten bouwen. Het weghalen van de bomen is hierbij de eerste stap.

Bouwrijp maken

Het verwijderen van bomen is noodzakelijk voor de aanleg van de aanpassing van knooppunt Hooipolder en de aanleg van extra rijstroken. Aannemer Van den Broek verwijdert vanaf 29 augustus 2022 tot uiterlijk 15 maart 2023 bomen op een aantal locaties in de gemeente Geertruidenberg (zie illustratie). Voor alle verwijderde bomen geldt een herplantplicht. Dit betekent dat voor elke boom die wordt gekapt binnen de tracébesluitgrenzen een nieuwe boom wordt geplant.

Als eerste worden bomen verwijderd in een strook van ongeveer 1km lang en 20m breed tussen de A59 en de Zandput (A). De aannemer heeft één week nodig voor de voorbereiding van onder andere de aanleg van een werkweg parallel aan de snelweg A59 ter hoogte van de watertoren. Ook legt hij een tijdelijke dam aan over een zijtak van de Donge. Zo kan hij de bomen die moeten wijken goed bereiken.

Kaart met daarop de locaties aangegeven waar bomen worden verwijderd

Snelheid op afrit Raamsdonk (34) tijdelijk verlaagd

Om het bouwverkeer veilig toegang te verlenen tot het werkterrein en het verkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt de snelheid op het laatste deel van afrit Raamsdonk (34) van de A59 - ter hoogte van de tijdelijke in- en uitrit voor het werkverkeer - verlaagd van 60 naar 30 km/h. We vragen weggebruikers om begrip voor de mogelijke hinder en verzoeken om de aanwijzingen ter plaatse op te volgen.  

Werkzaamheden najaar en winter

Dit najaar verwijdert de aannemer verder nog bomen:

  • bij de watertoren Raamsdonksveer (B);
  • in en om knooppunt Hooipolder (C);
  • in de middenberm van de A59 nabij de verkeerslichten ter hoogte van knooppunt Hooipolder (D);
  • parallel aan de afrit knooppunt Hooipolder (van A27 naar A59) (E);
  • in het gebied tussen de A27 en het voormalige scoutingterrein Raamsdonksveer (Kerklaan) (F);
  • bij de op- en afritten van de Keizersveerbrug voor de realisatie van de nieuwe brug (niet zichtbaar op de illustratie). 

Meer informatie over deze werkzaamheden volgt in september 2022. 

Hout zo duurzaam mogelijk afzetten

Samen met Staatsbosbeheer zet Rijkswaterstaat het gekapte hout zo duurzaam mogelijk af in de markt voor houtgebruik. Stammen die hiervoor geschikt zijn, gaan naar de meubelmakerij. Overig hout wordt, afhankelijk van de kwaliteit, gebruikt voor spaanplaatproductie, de papierindustrie of  biomassa-energie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen