Projectupdate: zoektocht aannemers in nieuwe fase

Marc Lentjes naast de A27Marc Lentjes. Foto: Studio Retouched
12-07-2022
5713 keer bekeken

De aanbesteding voor de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder is in volle gang. Maar dat is niet het enige: ook de voorbereidende werkzaamheden gaan gestaag door. Een update van projectmanager Marc Lentjes.

Binnen het project A27 Houten - Hooipolder gaat op dit moment veel aandacht uit naar de aanbestedingen van contract Noord (Houten - Everdingen) en contract Zuid (Everdingen - Hooipolder). Projectmanager Marc Lentjes vertelt: ‘Voor contract Zuid hebben we intensieve gesprekken gevoerd met de potentiële aannemerscombinaties. Zo hebben we hen geholpen het project te doorgronden. Vóór de bouwvak ontvangen we hun inschrijvingen. Tot na de zomervakantie werken we aan de beoordeling. Bij Contract Noord zitten we nog midden in fase van de verdiepende gesprekken met de gegadigden.’

Stappen gezet bij mobiliteitsmanagement 

Lentjes vertelt dat Rijkswaterstaat niet alleen met de aanbestedingen bezig is. ‘We zetten bijvoorbeeld mooie stappen op het gebied van Slim reizen. We werken hiervoor samen met 3 initiatieven die zich inzetten voor slimme manieren van reizen: het Brabants Mobiliteitsnetwerk, Zuid-Holland Bereikbaar en Goed op weg (regio Utrecht). Zo hebben we met het Brabants Mobiliteitsnetwerk concrete afspraken gemaakt over hoe we reizigers gaan prikkelen om slim te reizen. En ook met Zuid-Holland Bereikbaar zijn de afspraken bijna rond.’  

Voorbereidingen volgende fase 

Ook de voorbereidingen voor de volgende fase van de wegverbreding – de uitvoering van het werk – gaan gestaag door. Lentjes: ‘Denk aan het inrichten van de projectorganisatie, het verleggen van kabels en leidingen, archeologisch onderzoek en grondverwerving. Ook hebben we in het voorjaar langs de A27 bij Vianen 19 zomereiken verplaatst naar een nieuwe plek een stukje verderop. Waar we ook druk mee zijn, is het bouwrijp maken van gronden, vooruitlopend op de echte werkzaamheden die eind 2023 starten. Rondom knooppunt Hooipolder beginnen we hiermee in de tweede helft van 2022. In februari en maart hebben we in natuurgebied De Hillen bij Raamsdonksveer ongeveer 50 bomen en diverse struiken weggehaald. Dit werk hebben we gecombineerd met het verwijderen van ongeveer 30 bomen aan de Statendamweg. Hiermee is de nieuwe verbindingsweg naar Oosterhout al een beetje te zien in natuurgebied de Hillen.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen