Waterschap Brabantse Delta verlegt twee drukriolen bij Raamsdonkveer

Luchtfoto van de verlegging van het drukriool, langs de snelweg bij Raamsdonksveer.Verlegging van het drukriool, langs de snelweg bij Raamsdonksveer. Foto: Vanderkamp Pompen
07-07-2022
6391 keer bekeken

In de aanloop naar de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder vinden er diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo verlegt aannemer M.J. Oomen riool- en betontechniek in opdracht van Waterschap Brabantse Delta twee drukriolen ten noorden van knooppunt Hooipolder.

De huidige drukriolen – riolen waarin afvalwater onder druk wordt afgevoerd – liggen te dicht langs de A27 bij knooppunt Hooipolder, waardoor deze bij de wegverbreding in de knel komen. Kasper Nipius is bij Waterschap Brabantse Delta als projectmanager verantwoordelijk voor het verleggen van de leidingen. ‘Via deze drukriolen transporteren we rioolwater naar de waterzuiveringsinstallatie van Oosterhout. Door de wegverbreding bij Raamsdonksveer kunnen deze belangrijke leidingen niet op de huidige plek blijven liggen. Daarom zijn we aan de westkant van de A27 bezig met het verleggen ervan. Het gaat om leidingen van in totaal ruim 1 km lengte.’

Twee werknemers bezig met werkzaamheden aan het drukriool bij Raamsdonksveer
Werkzaamheden aan het drukriool bij Raamsdonksveer. Foto: M.J. Oomen

Stalen noodleiding

In opdracht van het waterschap voert aannemer M.J. Oomen riool- en betontechniek de werkzaamheden uit, zo vertelt Nipius. ‘Het werk is begin juni gestart. Eerst is er langs de A27 aan de kant van Raamsdonksveer een tijdelijke stalen leiding aangelegd. Het rioolwater stroomt nu hierdoorheen. Op dit moment is de aannemer bezig met het weghalen van de oude leiding en het aanleggen van de nieuwe leiding. Als dat eenmaal gereed is, sluiten we de nieuwe leiding aan en nemen we deze meteen in gebruik. Dit gebeurt nog voor de bouwvak 2022. Daarna is de aannemer nog tot eind september bezig met het verwijderen van de tijdelijke leiding en met opruimwerkzaamheden. We willen alles natuurlijk wel netjes achterlaten.’

Gestuurde boring

De tweede leiding gaat onder de A27 door. Daarvoor voert de aannemer een zogenoemde gestuurde boring uit. Nipius: ‘Dit houdt in dat er aan de ene kant van de A27 een put wordt gegraven, waarna de leiding vanuit die put onder de snelweg door wordt geboord. De aannemer gaat hier heel nauwkeurig te werk, zodat de leiding op precies de goede plek aan de andere kant uitkomt.’ Verkeer dat bij Raamsdonksveer en knooppunt Hooipolder over de A27 rijdt, merkt volgens Nipius weinig van de werkzaamheden. ‘We werken achter het geluidsscherm of de begroeiing, waardoor er eigenlijk niets te zien valt. Misschien dat inwoners van Raamsdonksveer er iets van merken. De aannemer moet immers materialen en graafmachines aan- en afvoeren. Natuurlijk doen we er alles aan om eventuele hinder zo veel mogelijk te beperken.’

Werkzaamheden aan het drukriool bij Raamsdonksveer
Waterschap Brabantse Delta verlegt drukriool bij Raamsdonkveer. Foto: Rijkswaterstaat

In één keer goed

De voorbereidingen voor de verlegging van de drukriolen zijn al in 2019 gestart. ‘Hoe eerder, hoe beter’, stelt Nipius. ‘Er komt namelijk veel kijken bij het verleggen van zo’n leiding. Het moet immers in één keer goed gebeuren. Je wilt er niet tijdens de wegverbreding achter komen dat de leiding toch nog een stukje verder had moeten liggen. Over de ligging van de nieuwe leidingen hebben we dan ook uitvoerig en zeer constructief overlegd met Rijkswaterstaat. Ook onze onderhoudsafdeling is erbij betrokken: zij willen weten of ze de nieuwe drukriolen goed kunnen onderhouden. Een andere overlegpartner is de waterzuiveringsinstallatie. Met hen hebben we het aansluiten op de nieuwe leiding besproken, zodat dit niet tot verrassingen leidt. Samen kom je uiteindelijk toch het verst.’

Meer lezen?

Afbeeldingen

Video

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen