Tweede ontheffingsaanvraag bouwrijp maken grond

Bord knooppunt Hooipolder
08-06-2022
2447 keer bekeken

Voor de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder is het nodig gronden bouwrijp te maken. Dat is als eerste gebeurd in natuurgebied De Hillen. Ook rondom knooppunt Hooipolder moeten gronden worden voorbereid op de bouw. Hiervoor hebben we een ontheffingsaanvraag gedaan.

Het Ontwerpbesluit van deze ontheffing is op 6 april 2022 gepubliceerd en heeft vanaf 7 april tot en met 18 mei 2022 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Daarom heeft de minister het ontwerpbesluit omgezet in een definitief besluit. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

De verbreding van de A27 en de aanpak van knooppunt Hooipolder zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van én de doorstroming van het verkeer in de regio. Om het knooppunt aan te kunnen passen, moeten de nodige werkzaamheden plaatsvinden.

De werkzaamheden bestaan uit de realisatie van een nieuwe verbindingsboog van de A59 vanuit het westen (vanuit Zonzeel) naar de A27 naar het noorden (richting Utrecht). Ook maken we meer opstelmogelijkheden in het hart van het knooppunt. En we verhogen en verbreden hier een gedeelte van beide snelwegen. Hiervoor moeten we bomen kappen, sloten dempen en aanleggen, geluidswallen aanleggen en nieuwe viaducten bouwen.

We kunnen niet voorkomen dat hierdoor het leefgebied van beschermde soorten, zoals buizerd, roek, sperwer en steenuil wordt verstoord en voor een deel vernietigd. Hiervoor hebben we een ontheffingsaanvraag gedaan. Daarin zijn maatregelen opgenomen, zodat bij de werkzaamheden rekening wordt gehouden met beschermde soorten. Ook wordt een gebied van ongeveer 3 ha naast knooppunt Hooipolder speciaal ingericht voor de steenuil. 

Rondom knooppunt Hooipolder starten we medio 2022 met de kap van de bomen, zodat de aannemer tijdig kan beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden in 2023. Uiteraard verwijderen we niet meer bomen en struiken dan strikt noodzakelijk. Na de ombouw van het knooppunt planten we weer nieuwe bomen en struiken aan.

Ontheffingsaanvraag

Voor het bouwrijp maken en het aanleggen van een verbindingsboog ter hoogte van knooppunt Hooipolder is een ontheffing Soortenbescherming Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. Hiervoor hebben we een ontheffingsaanvraag gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 6 april 2022 is de kennisgeving van het ‘Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag knooppunt Hooipolder’ gepubliceerd in de Staatscourant. Op 8 juni 2022 is de kennisgeving van het definitief besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Terinzagelegging ontwerpbesluit en definitief besluit

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben van 7 april tot en met 18 mei 2022 ter inzage gelegen. De stukken zijn te vinden op de website van de RVO en in de StaatscourantHet is niet meer mogelijk op dit ontwerpbesluit te reageren. De reactietermijn is gesloten.

Het definitief besluit en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 9 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 te raadplegen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/ontheffing-a27-houten-hooipolder

Meer lezen?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen