Nieuwe plek voor negentien zomereiken langs de A27 bij Vianen

Een kraan hijst een zomereik naar zijn nieuwe plek.Een kraan hijst een zomereik naar zijn nieuwe plek. Foto: Studio Retouched
06-04-2022
5155 keer bekeken

Half maart zijn langs de A27 bij Vianen negentien volwassen zomereiken uitgegraven en een stukje verderop opnieuw geplant. Hiermee komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de wensen van bewoners van woonwijk De Hagen. ‘Het is mooi dat we nu al iets kunnen doen aan de inpassing van de A27 in het landschap.’

Rond de A27 bij Vianen vinden de komende jaren verschillende aanpassingen plaats, waardoor de omgeving er anders uit gaat zien. Zo wordt de Hagesteinsebrug vervangen en verbreed en wordt de aansluiting Vianen/Hagestein verlegd. ‘Daarnaast zorgen we als Rijkswaterstaat voor watercompensatie, omdat er asfalt bijkomt’, vertelt Martijn de Haan, adviseur eco-engineering bij Rijkswaterstaat. ‘Door al deze veranderingen konden de bomen die nu in deze aansluiting staan, niet allemaal blijven. Tegelijkertijd willen we de vernieuwde aansluiting goed in de omgeving inpassen. Dat is namelijk een grote wens van de bewoners van woonwijk De Hagen. De A27 is nu niet zichtbaar en dat wilden ze graag zo houden.’

Extra bos

Daarop ontstond het plan om extra bos aan te planten tussen de snelweg en de woonwijk. ‘De bomen die verdwijnen, moet Rijkswaterstaat compenseren’, legt De Haan uit. ‘Dit betekent dat we elders nieuwe bomen moeten planten. Daarnaast moeten we extra grond aankopen om de weg te verbreden en een fietspad aan te leggen. De grond die overblijft, kunnen we gebruiken voor een passende inrichting.’ De Haan vertelt dat de toekomstig aannemer straks een integraal inrichtingsplan maakt voor het gebied. ‘De bewoners – verenigd in Stichting de Hagen Vianen – hebben samen met de gemeente Vijfheerenlanden aan ons gevraagd of we nu alvast wat grote bomen konden aanplanten, zodat ze straks niet te veel last hebben van de werkzaamheden. Zo kregen we het idee om een aantal bomen die moeten wijken te verplaatsen.’

Luchtfoto van de nieuwe locatie van de zomereiken aan de rand van woonwijk De Hagen
De nieuwe locatie van de zomereiken aan de rand van woonwijk De Hagen. Foto: Studio Retouched

Goede conditie

Rijkswaterstaat heeft Copijn Boomspecialisten gevraagd om hiervoor de meest geschikte bomen aan te wijzen. ‘Om bomen succesvol te verplaatsen, moeten ze in goede conditie zijn’, vertelt De Haan. ‘Je moet een flinke kluit kunnen meenemen en de bomen moeten een kans hebben om in een andere bodemgesteldheid weer aan te slaan. Ook moet het verplaatsen verkeerstechnisch mogelijk zijn.’ Uit de inventarisatie bleek dat negentien zomereiken relatief makkelijk verplaatst konden worden. Deze bomen zijn half maart uit de grond gehaald en naar hun nieuwe plek gebracht. ‘De toekomstige aannemer gaat eind volgend jaar beginnen met de verbredingswerkzaamheden, dus tot die tijd kunnen deze bomen en de duizend struiken die zijn aangeplant, zich alvast goed ontwikkelen.’

Groene wal

De overige bomen in de aansluiting worden eind 2022 gekapt, zodat de toekomstig aannemer er een talud kan maken. De Haan: ‘Vanwege  stormschade en ziekte van bomen zijn in dat gebied nu al meer bomen gekapt. Het is jammer dat dit nu al moest. Wel is het zo dat alle bomen die verdwijnen, worden gecompenseerd. Zodra we alle benodigde grond hebben aangekocht, gaan we de grond die niet nodig is voor de werkzaamheden, versneld inplanten. Dan ontstaat er, zo verwacht ik, snel een dicht bosje dat fungeert als “groen scherm”, met een fietspad en mogelijk ook een wandelpad.’

Positief beeld

Bestaande bomen verplaatsen klinkt omslachtig en kostbaar, maar het heeft ook voordelen, vindt De Haan. ‘Vanuit ecologisch oogpunt is het aantrekkelijk, omdat je meteen een grotere variatie in de beplanting hebt. Landschappelijk gezien zijn grote bomen ook mooi. Verplaatsen kost wel iets meer geld dan bomen aanschaffen bij de kweker, maar ook daar zijn volwassen bomen duur. Door de bomen te verplaatsen, doen we ook iets positiefs voor de omgeving. Zeker met het vooruitzicht van de vele werkzaamheden, is het mooi dat we nu al iets te kunnen doen aan de inpassing van de A27 in het landschap.’

Meer lezen?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen