‘We moeten met z’n allen creatief zijn’

André van der Dussen op viaduct Oosterhoutseweg met zicht op de A59 bij knooppunt HooipolderAndré van der Dussen op viaduct Oosterhoutseweg met zicht op de A59 bij knooppunt Hooipolder. Foto: Studio Retouched
06-04-2022
4172 keer bekeken

De gemeente Geertruidenberg bereidt zich voor op de hinder van de verbredingswerkzaamheden aan de A27 Houten - Hooipolder. Rijkswaterstaat doet wat hij kan, weet projectleider André van der Dussen. ‘Maar inwoners en ondernemers kunnen zelf ook kijken hoe ze overlast binnen de perken kunnen houden.’

Het beginpunt of eindpunt van het tracé, het is maar hoe je het ziet, vertelt André van der Dussen, projectleider A27 bij de gemeente Geertruidenberg. ‘Onze gemeente, bestaande uit de kernen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonkveer, ligt geclusterd rondom het knooppunt Hooipolder. De A27 kruist hier de A59 en vormt zo een belangrijke verbinding voor verkeer van noord naar zuid en oost naar west en andersom. Voor ons vormt het knooppunt het beginpunt.’

Einde maken aan sluiproutes

De verbreding van de A27 op dit punt en de vervanging van de Keizersveerbrug over de Bergsche Maas komen als geroepen, want het wegennet barst hier uit zijn voegen. ‘We lopen tegen de grenzen van onze capaciteit aan’, aldus Van der Dussen. ‘Want alle wegen zijn met elkaar vergroeid in de loop der decennia. Knooppunt Hooipolder kan structureel het verkeersaanbod in de spits niet aan. Verkeer neemt daarom sluiproutes via het onderliggende wegennet. Maar vanwege de lintbebouwing van onze dorpen gaan deze rechtstreeks langs de huizen. Dat geeft veel overlast.’

Verkeer bij de op- en afritten van knooppunt Hooipolder

Minder verkeerslichten

Met de aanpassing van knooppunt Hooipolder verdwijnt de helft van de verkeerslichten. Volgens Van der Dussen niet ideaal, maar beter dan hoe het nu is. ‘Kijk, de emoties liggen hier hoog, omdat wij als gemeente al twintig jaar met overbelasting van ons wegennet te maken hebben. Het is niet niks als je hier dag in, dag uit mee geconfronteerd wordt. Maar het is nu eenmaal zo dat het wegnemen van alle verkeerslichten niet haalbaar is in dit project.* Halvering zal in ieder geval een stuk verlichting brengen. Zeker omdat wij als gemeente de gelegenheid aangrijpen om maatregelen te nemen voor het weren van sluipverkeer. Op drukke wegen gaan we de capaciteit verbeteren.’

Trechters en stapels zand

Als alles volgens planning verloopt, starten eind 2023 de werkzaamheden aan de A27. Dat zal zeker overlast geven, hoewel Van der Dussen nu nog slechts op hoofdlijnen weet wat de hinder zal zijn. ‘Meest in het oog springend is natuurlijk de vervanging van de Keizersveerbrug, waarbij het verkeer tijdelijk over een halve nieuwe brug moet. Dat zorgt voor  trechtervorming met risico op vertragingen.’ Van der Dussen voorspelt dat ook de verbindingsboog van de A59 west naar de A27 richting Utrecht die Rijkswaterstaat in knooppunt Hooipolder laat bouwen zeker niet ongemerkt zal blijven. ‘Daar zullen stapels zand van komen, met natuurlijk het vrachtverkeer erbij dat dit zand vervoert.’

Reis niet of reis slim

Rijkswaterstaat, de gemeenten en  provincies doen wat ze kunnen, maar alle hinder voorkomen is onmogelijk. Van der Dussen: ‘Daarom wil ik onze inwoners en ondernemers voorbereiden en hen alvast meegeven dat ze ook zelf kijken naar mogelijkheden om de overlast binnen de perken te houden. Mijn eerste tip is om bewust te kiezen voor het tijdstip en de vervoerswijze voor woon-werkverkeer. Het verstandigst is om gebruik te maken van de mogelijkheden om thuis te werken of deels thuis en deels op kantoor (hybride) te werken, dat scheelt enorm veel tijd en frustratie. Maar ontkom je er niet aan om op je werk te moeten zijn? Vertrek dan later en handel thuis eerst je telefoontjes en mail af. Is het niet mogelijk om de spits te vermijden? Zoek dan een alternatief voor de auto, bijvoorbeeld de fiets, e-bike of het OV.’

Bord knooppunt Hooipolder
Verkeerslichten huidige situatie

Denk anders

De tweede tip van Van der Dussen is om in kleine stapjes te denken. ‘Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om in het begin één keer per week met het OV of de fiets te gaan en dit langzaam op te bouwen. Ook kun je alternatieven combineren, bijvoorbeeld door twee dagen thuis te werken, één dag met het OV te gaan en één dag buiten de spits te rijden.’ Overigens vindt Van der Dussen dat bij het denken in alternatieven ook een grote rol voor de werkgever is weggelegd. ‘Die kan zijn goede werkgeverschap tonen door mee te denken met de werknemer over de mogelijkheden. We moeten met z’n allen creatief zijn en manieren vinden om zo goed mogelijk met dit “tijdelijk leed” om te gaan.’ 

*Het beschikbare budget voor het hele project is onvoldoende om een volledig nieuw knooppunt Hooipolder te maken. In overleg met de regio is een ontwerp gemaakt voor aanpassing van het knooppunt om de grootste verkeersknelpunten op te lossen, binnen het daarvoor beschikbare budget. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen