Projectupdate: stappen zetten richting uitvoering

Marc Lentjes bij de A27
06-04-2022
5606 keer bekeken

Rijkswaterstaat bereidt zich voor op de start van een nieuwe fase van het project A27 Houten - Hooipolder: de uitvoering van het werk, startend eind 2023. Projectmanager Marc Lentjes geeft aan wat hier allemaal voor nodig is.

Voor de echte uitvoering van het werk van start kan gaan, moet eerst bekend zijn welke aannemerscombinaties de werkzaamheden gaan uitvoeren. De aanbestedingen van zowel contract Noord (Houten - Everdingen) als contract Zuid (Everdingen - Hooipolder) zijn dan ook in volle gang.

Gestage vooruitgang

Bij beide aanbestedingen boekt Rijkswaterstaat mooie vooruitgang. Projectmanager Marc Lentjes: ‘Op dit moment zitten we midden in de zogenoemde trechteringsfase. Hierbij brengen we het aantal gegadigden, die allemaal voldoen aan de geschiktheids- en selectie-eisen, terug naar drie. Met deze partijen gaan we dan de dialoogfase in.’ Bij contract Zuid zit Rijkswaterstaat midden in die dialoogfase. ‘We voeren intensieve gesprekken met de drie potentiële aannemerscombinaties. Hiermee helpen we hen het project te doorgronden, waardoor zij straks een goede aanbieding kunnen doen.’ 

Grondverwerving

De voorbereidende werkzaamheden gaan ondertussen gewoon door. Hierbij gaat het onder meer om grondverwerving. ‘Bij grondverwerving is het ons streven om er onderling uit te komen met de eigenaren’, vertelt Lentjes. ‘Maar dat lukt helaas niet in alle gevallen. Dan moeten we overgaan tot onteigening. Dat kan pas als er een Koninklijk Besluit is genomen op basis van het onherroepelijk Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder. Het eerste Koninklijke Besluit – er volgen er nog drie – voor de onteigening van gronden langs de A27 is in januari 2022 genomen. Hierna is de onteigeningsprocedure gestart. In de tussentijd blijven de onderhandelingen doorlopen.’

Bouwrijp maken van gronden

Ook het bouwrijp maken van gronden behoort tot de voorbereidende werkzaamheden. ‘Daarmee zijn we in februari gestart in natuurgebied De Hillen bij Raamsdonksveer ’, aldus Lentjes. ‘We hebben hier ongeveer 50 bomen en diverse struiken weggehaald. Dit werk hebben we gecombineerd met het verwijderen van ongeveer 30 bomen aan de Statendamweg. Daarnaast hebben we langs de A27 bij Vianen 19 zomereiken verplaatst en zo’n 1.000 struiken geplant om een “groen scherm” te creëren tussen woonwijk De Hagen en de A27 – vooruitlopend op de verbredingswerkzaamheden van de snelweg.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen