Projectupdate: zoektocht opdrachtnemer verbreding A27 Everdingen - Hooipolder in volle gang

Marc Lentjes bij de MerwedebrugMarc Lentjes, projectmanager van de A27 Houten - Hooipolder. Foto: Studio Retouched
21-10-2021
5723 keer bekeken

Rijkswaterstaat is druk bezig met de aanbesteding van de verbreding van de A27 tussen de knooppunten Everdingen en Hooipolder (contract Zuid). En de start van de aanbesteding van contract Noord (Houten - Everdingen) nadert gestaag. Een update van projectmanager Marc Lentjes.

De aanbesteding voor contract Zuid (Everdingen - Hooipolder) is in september 2021 een nieuwe fase ingegaan, legt projectmanager Marc Lentjes uit. ‘Op 7 september hebben we tijdens een geslaagde startbijeenkomst kennis gemaakt met de tenderteams van 3 aannemerscombinaties. De komende periode voeren we tijdens de dialoogronden en de specialistische overleggen intensieve gesprekken met deze 3 partijen. De insteek daarbij is dat we zo goed mogelijke informatie geven, zodat de partijen een goede bieding kunnen doen.’ Lentjes vertelt ook dat de start van de aanbesteding voor contract Noord (Houten - Everdingen) gestaag dichterbij komt. ‘We zetten op dit moment de laatste puntjes op de i. Begin november start de aanbesteding van dit contract. De vooraankondiging bij de marktpartijen is al gedaan.’

Mega-operatie

De voorbereidende werkzaamheden voor de wegverbreding gaan ondertussen gewoon door. ‘We zijn we nog steeds druk bezig met het verwerven van gronden’, aldus Lentjes. ‘Een immense opgave, want we voeren hiervoor gesprekken met honderden eigenaren – gemeenten, bedrijven en particulieren. Ook het verleggen kabels en leidingen is nog steeds bezig. Bij Gorinchem ligt bijvoorbeeld een belangrijke 50 kV-kabel van netbeheerder Stedin, die de afgelopen maanden verlegd is. Dit was een mega-operatie, waarvoor Stedin nauw samenwerkte met gemeente Gorinchem, Waterschap Rivierenland en ProRail.’

Een boot vaart onder de Merwedebrug door
Het stimuleren van alternatieve vervoersmogelijkheden moet leiden tot minder drukte op de snelweg tijdens de werkzaamheden aan de A27. Foto: Riveer

Mobiliteitsmanagement hoog op de agenda

Vermeldenswaardig is ook dat de zogenoemde secundaire inkoop op dit moment aardig wat aandacht opeist. ‘Hierbij gaat het om alles wat we moeten inkopen dat niet bij de toekomstig aannemer van contract Zuid of Noord hoort’, legt Lentjes uit. ‘We zijn onder meer bezig met nieuwe inkoop van projectbeheersing, communicatie en verkeersmonitoring.’ Daarnaast staat mobiliteitsmanagement bij het project hoog op de agenda. ‘Ondanks zorgvuldige voorbereiding brengt de wegverbreding hinder met zich mee voor weggebruikers. Om drukte op de weg te beperken, zetten we samen met onder meer gemeenten , het openbaar vervoer, werkgevers en regionale mobiliteitsnetwerken in op mobiliteitsmanagement.’

Nationale Bruggenbank

Lentjes vertelt tot slot dat er inmiddels 2 bruggen uit het project op de Nationale Bruggenbank staan. ‘Ten eerste gaat het om voetgangersbrug De Kroon - Knoest. Deze brug ligt bij Nieuwegein over de A27 en verbindt de verzorgingsplaatsen De Kroon en De Knoest met elkaar. Ook de Keizersveerbruggen staan op de Nationale Bruggenbank. De Nationale Bruggenbank wil hergebruik van vrijkomende bruggen stimuleren, om hiermee uiteindelijk te zorgen voor minder energie- en materiaalgebruik door de bouw van nieuwe bruggen. Mooi dat we hier als project een steentje aan bijdragen.’
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen