Verleggen 50 kV-leiding bij Gorinchem: ‘Het blijft elke keer spannend’

Boormachine in actie op het werkterrein tussen de Grote en Kleine Haarsekade in Gorinchem.Boormachine in actie op het werkterrein tussen de Grote en Kleine Haarsekade in Gorinchem. Foto: Stedin
26-07-2021
5545 keer bekeken

Bij Gorinchem ligt een belangrijke 50 kV-kabel van netbeheerder Stedin. Door de verbreding van de A27 moet die kabel verlegd worden. Een mega-operatie, waarvoor Stedin nauw samenwerkt met gemeente Gorinchem, Waterschap Rivierenland en ProRail.

Aan de werkzaamheden gingen uitgebreide studies vooraf, vertelt Marcel van Overbeek, senior projectleider bij Stedin. ‘Het is een megaproject. De nieuwe leiding is 1500 m lang, gaat onder andere door woongebied en passeert het spoor. Intensieve samenwerking met Waterschap Rivierenland, gemeente Gorinchem en ProRail was essentieel.’ De werkzaamheden vinden plaats van half juni tot eind september.

Passen en meten 

Stedin probeert de hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. ‘Dat is een van de redenen om een lange boring onder de grond te maken. We breken geen wegen open’, legt Van Overbeek uit. ‘Bovendien houden we door een strakke planning de overlastperiode zo kort mogelijk. Dat neemt niet weg dat omwonenden te maken kunnen krijgen met verkeersmaatregelen en geluidsoverlast. Dat blijft altijd passen en meten. Zeker in de zomerperiode, als mensen meer buiten zijn en sneller overlast ervaren.’

Opbouw van de boormachine op het werkterrein tussen de Grote en Kleine Haarsekade
Opbouw van de boormachine op het werkterrein tussen de Grote en Kleine Haarsekade. Foto: Stedin

Sterke dijk gegarandeerd 

Tijdens de voorbereidingen en de uitvoering is er intensief contact met Waterschap Rivierenland. ‘De nieuwe leiding komt naast de Wolpherensedijk te liggen’, vertelt Van Overbeek. ‘We garanderen het waterschap dat de werkzaamheden de dijk op geen enkele manier zullen verzwakken. De dijkbeheerder van het waterschap en een onafhankelijke ecoloog zijn bij dit project betrokken. Samen zien we erop toe dat de werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd.’

Naar elkaar toe boren 

Verlegging van de leiding gebeurt in verschillende etappes. De eerste stap was het inrichten van de werkterreinen en het lassen en uitleggen van de PE-mantelbuizen, waar de 50 kV-kabels straks doorheen gaan. Stap twee was het opstellen van de boormachines: één naast de Wolpherensedijk en één in de stad. ‘Bij een boring van deze lengte boren de machines van twee kanten naar elkaar toe: het meet-in-the-middle-principe,’ aldus Van Overbeek. ‘Dan is het altijd spannend of de boorkoppen elkaar op de juiste locatie en het juiste moment tegenkomen. En dat allemaal op 30 m onder de grond. Een technisch hoogtepunt, waar technici van Stedin, ProRail en het waterschap bij betrokken waren.’

De mantelbuis wordt door het boorgat getrokken op het werkterrein langs de Wolpherensedijk
De mantelbuis wordt door het boorgat getrokken op het werkterrein langs de Wolpherensedijk. Foto: Stedin

In één keer door de boorgang 

Zodra de boorgang geruimd en schoon is, trekken kranen de mantelbuis van hoogwaardig kunststof door de tunnel. ‘Een speciale gebeurtenis’, aldus Van Overbeek. ‘Je moet de zware mantelbuizen in één beweging door de boorgang trekken. Dat doen we op één dag, in 14 uur. Zou je halverwege stoppen, dan bestaat de kans dat je er een dag later geen beweging meer in krijgt.’ Eind juli volgt de laatste etappe: dan trekt Stedin de elektriciteitskabels door de mantelbuizen.

Spanning op de leiding 

Na alle werkzaamheden volgt natuurlijk nog de handeling waar het allemaal om gaat: het overzetten van de stroom van de oude naar de nieuwe verbinding. Van Overbeek: ‘Stedin zorgt voor voldoende capaciteit in het bestaande elektriciteitsnet om dit probleemloos op te vangen. Niets of niemand komt zonder stroom te zitten.’ Staat er spanning op de nieuwe leiding, dan rest alleen nog het opruimen van de oude kabels. Naar verwachting is dit megaproject uiterlijk eind 2021 helemaal klaar.

Meer lezen

Afbeeldingen

Video | Verleggen 50kV-leiding Gorinchem

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen