Projectupdate: gestaag doorwerken aan verbreding A27 Houten - Hooipolder

Marc Lentjes bij de MerwedebrugMarc Lentjes, projectmanager van de A27 Houten - Hooipolder. Foto: Studio Retouched
07-07-2021
5074 keer bekeken

Op 1 juni 2021 ging de zoektocht naar een opdrachtnemer voor de verbreding van de A27 tussen de knooppunten Everdingen en Hooipolder (contract Zuid) van start. Een mijlpaal, aldus projectmanager Marc Lentjes. En ondertussen gaan de voorbereidende werkzaamheden voor de wegverbreding gewoon door.

Projectmanager Marc Lentjes noemt de start van de aanbesteding voor contract Zuid (Everdingen -  Hooipolder) op 1 juni 2021 ‘een mijlpaal waar we lang naar hebben uitgekeken’. Nu is hij vooral benieuwd naar hoe de aanbesteding verder gaat verlopen. ‘Op dit moment zijn we bezig met de preselectie, waarin we maximaal 5 partijen selecteren. Deze fase moet eind juli afgerond zijn. In september gaan we dan van start met de eerste fase van de dialoog met deze partijen. Daarin brengen we het aantal deelnemende marktpartijen terug naar 3.’ Daarnaast is Rijkswaterstaat bezig met de puntjes op de “i” bij contract Noord (Houten - Everdingen). ‘De start van de aanbesteding voor dit contract is gepland in het vierde kwartaal van dit jaar.’

Voorbereidende werkzaamheden

Lentjes vertelt dat de voorbereidende werkzaamheden ondertussen gewoon doorgaan. ‘Te denken valt aan het verleggen van kabels en leidingen, archeologisch onderzoek en grondaankoop. Daarnaast voert Arcadis op dit moment al compensatiemaatregelen uit voor de vaste verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Zo zijn onlangs op en nabij de zoutloods van RWS in aansluiting Houten – vlak bij de Houtensebrug – vleermuiskasten en een kerkuilenkast opgehangen. Door nu al maatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat deze dieren genoeg tijd hebben om aan de verblijven te wennen en ze in gebruik te nemen.’

Foto van de zoutloods van Rijkswaterstaat in aansluiting Houten waarop is aangegeven waar de vleermuiskasten zijn opgehangen.
Op diverse locaties voert Rijkswaterstaat compensatiemaatregelen uit voor de vaste verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, zoals hier bij het steunpunt van Rijkswaterstaat bij Houten. Foto: Rijkswaterstaat

Bouwrijp maken gronden

Ook is Rijkswaterstaat bezig met de voorbereidingen voor het “bouwrijp” maken van gronden voor de wegverbreding. ‘We gaan dit najaar al concreet beginnen met snoei- en kapwerkzaamheden in natuurgebied De Hillen bij Raamsdonksveer. Net zoals met de compensatiemaatregelen voor de vaste verblijfplaatsen van beschermde diersoorten geldt hierbij dat we de natuur zo de tijd geven om te “verhuizen” voordat de wegwerkzaamheden in 2023 van start gaan. Voor de werkzaamheden in De Hillen hebben we een ontheffingsaanvraag gedaan. Het Ontwerpbesluit van deze ontheffing is op 26 mei 2021 gepubliceerd en ligt sinds 27 mei ter inzage. Het vrijkomende hout geven we samen met de Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUN-K) van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer een duurzame bestemming, bijvoorbeeld bij een meubelmakerij.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen