Samenwerken aan veiligheid op en langs het water

Leny van Toorenburg bij het water met in de verte de MerwedebrugLeny van Toorenburg van brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer: ‘De lijntjes zijn kort, wat zorgt voor een fijne samenwerking. Iedereen weet elkaar goed te vinden.’ Foto: Studio Retouched
05-07-2021
4975 keer bekeken

Bij het project A27 Houten - Hooipolder vervangt Rijkswaterstaat 3 van de 4 grote bruggen. De vierde grote brug verbreden we. Veiligheid van de aannemer, weg- én vaarweggebruiker staat voorop. Koninklijke BLN-Schuttevaer, brancheorganisatie van en voor de binnenvaart, is van begin af aan betrokken.

BLN-Schuttevaer behartigt de belangen van aangesloten ondernemers in de binnenvaart en van de binnenvaartsector. Leny van Toorenburg, Hoofd Nautisch Technisch & Infra: ‘BLN-Schuttevaer is er niet alleen voor varende ondernemers, maar ook voor reders, bevrachters en operators. Wij werken aan een duurzaam toekomstperspectief voor de binnenvaart, waarin alle betrokken partijen samenwerken. Als stakeholder zijn wij vanaf het eerste uur betrokken bij de plannen voor verbreding van de A27. Wij vertegenwoordigen hierbij ook de brancheorganisatie Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).’

Constructieve samenwerking

BLN-Schuttevaer heeft met andere stakeholders zitting in de Maatschappelijke Adviesgroep van de A27 Houten - Hooipolder. ‘Dit houdt in dat wij Rijkswaterstaat gevraagd en ongevraagd advies geven. Ook buiten de adviesgroepen om hebben we regelmatig contact. De lijntjes zijn kort, wat zorgt voor een fijne samenwerking. Iedereen weet elkaar goed te vinden.’

Leny van Toorenburg bij het water met in de verte de Merwedebrug
Leny van Toorenburg: ‘Als stakeholder zijn wij vanaf het eerste uur betrokken bij de plannen voor verbreding van de A27.’ Foto: Studio Retouched

Heldere communicatie en patrouille

Bij de verbreding van de A27 vervangt Rijkswaterstaat de Hagesteinsebrug, de Merwedebrug en de Keizersveerbrug volledig. ‘Veiligheid tijdens en na de werkzaamheden is voor ons een punt van zorg’, legt Van Toorenburg uit. ‘Communicatie is daarbij essentieel, bijvoorbeeld door bebording en afbakening. Voorafgaand aan de werkzaamheden, maar ook in bijzondere situaties, zoals de sloop van de middenpijler van de Merwedebrug. Een patrouilleboot kan volgens ons tijdens de werkzaamheden een forse bijdrage leveren aan de veiligheid van de vaarweggebruiker én de aannemer. Hier staan we natuurlijk samen in en denken we mee met de collega’s van Rijkswaterstaat en de aannemer.’

Doorvaarhoogte Merwedebrug

Toch zitten BLN-Schuttevaer en Rijkswaterstaat niet altijd op 1 lijn. ‘De schrik sloeg ons om het hart toen het ontwerp van de nieuwe Merwedebrug een lagere doorvaarhoogte liet zien dan de huidige brug. Dat zou grote gevolgen hebben voor de scheepvaart. Wij hebben toen met de sector alle zeilen bijgezet om ervoor te zorgen dat de nieuwe brug minstens dezelfde hoogte zou krijgen als de huidige Merwedebrug. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft zich daar ook sterk voor gemaakt. Het is fijn om te ervaren dat je gezamenlijke werk en inzet worden beloond en er nu toch een brug komt met de gewenste minimale doorvaarhoogte.’

Leny van Toorenburg bij het water met op de achtergrond de Merwedebrug en een containerschip
Leny van Toorenburg: ‘Bij een goede samenwerking hoef je het niet altijd met elkaar eens te zijn.’ Foto: Studio Retouched

Niet altijd met elkaar eens

Wat betreft de verwijdering van de middenpijler van de Merwedebrug steunt de brancheorganisatie het standpunt van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart: geen middenpijlers meer bij de bouw van nieuwe bruggen. ‘Het is mooi dat die oude middenpijler eruit gaat’, aldus Van Toorenburg. ‘Maar de nieuwe pijler aan de Werkendamse kant komt wat ons betreft nog te ver in de vaargeul. Wij zien die pijler voor de veiligheid en de vaargebruiker liever op de lijn van de kribkoppen staan.’ De soms uiteenlopende belangen hebben gelukkig geen invloed op de samenwerking. ‘Het is prettig om te merken dat dergelijke meningsverschillen geen negatief effect hebben op de werkvloer. Daar blijft de samenwerking heel goed. Dat laat zien dat alle partijen respect hebben voor elkaar en elkaars rol. Bij een goede samenwerking hoef je het juist ook niet altijd met elkaar eens te zijn.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen