Nieuwe maatregelen beschermde diersoorten: vleermuiskasten bij aansluiting Houten

Foto van de zoutloods van Rijkswaterstaat in aansluiting Houten waarop is aangegeven waar de vleermuiskasten zijn opgehangen.In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Arcadis diverse vleermuiskasten opgehangen bij het steunpunt van Rijkswaterstaat in aansluiting Houten. Foto: Rijkswaterstaat
17-06-2021
4936 keer bekeken

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Arcadis compensatiemaatregelen uit voor de vaste verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Zo zijn onlangs op en nabij de zoutloods van Rijkswaterstaat in aansluiting Houten – vlakbij de Houtensebrug – vleermuiskasten en een kerkuilenkast opgehangen.

Arcadis voert de compensatiemaatregelen uit voor verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die als gevolg van de toekomstige wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder moeten verdwijnen. Te denken valt aan vleermuizen en vogels. Door nu al maatregelen te nemen zorgen we ervoor dat deze dieren genoeg tijd hebben om aan de verblijven te wennen en ze in gebruik te nemen. Zo gaan we zorgvuldig om met beschermde flora en fauna en voorkomen en beperken we eventuele schade tot het minimum.

Links de kast voor de Grote grijze vleermuis en rechts de kast voor de kerkuil.
De grote grijze vleermuiskast (linker foto) dient als kraamverblijf voor de Gewone grootoorvleermuis en de grote gele kast (rechter foto) dient als verblijfplaats voor de kerkuil. Foto’s: Rijkswaterstaat

Vleermuizen en kerkuilen

Bij het steunpunt van Rijkswaterstaat in aansluiting Houten – vlak bij de Houtensebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal – heeft Arcadis op diverse plekken kasten opgehangen. Zo zijn er aan het gebouw verschillende soorten vleermuiskasten gemonteerd, is er een kerkuilenkast geplaatst en zijn er vleermuiskasten aan bomen opgehangen. Nu is het wachten tot de kasten in gebruik worden genomen.

Links de zwarte kasten aan de gevel en rechts de boomkasten die zijn bedoeld als verblijfsplaats voor de Gewone dwergvleermuis
De kleine zwarte kasten (linker foto) en de boomkasten (rechter foto) zijn bedoeld als verblijfsplaats voor de Gewone dwergvleermuis. Foto: Rijkswaterstaat

Meer lezen?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen