Volgende stap in voorbereiding: eerste ontheffingsaanvraag bouwrijp maken grond

Foto van natuurgebied De Hillen waarop de toekomstige situatie is geschetstSchets van de toekomstige situatie bij natuurgebied De Hillen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Visual: XKP
27-05-2021
4588 keer bekeken

Voor de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder moeten gronden bouwrijp worden gemaakt. Allereerst in natuurgebied De Hillen. Hiervoor hebben we een ontheffingsaanvraag gedaan. Het Ontwerpbesluit van deze ontheffing is op 26 mei 2021 gepubliceerd en ligt vanaf 27 mei ter inzage.

Om knooppunt Hooipolder aan te kunnen passen, legt Rijkswaterstaat een nieuwe verbindingsweg aan vanaf de afrit Oosterhout op de A59 naar Raamsdonksveer. Voor de aanleg van deze verbindingsweg moeten we snoei- en kapwerkzaamheden verrichten in natuurgebied De Hillen. Hiermee starten we dit najaar. Eco-engineer Martijn de Haan van Rijkswaterstaat legt uit waarom. ‘Door hier nu al mee te beginnen, geven we de natuur de tijd om te “verhuizen” voordat de wegwerkzaamheden in 2023 van start gaan.’ Omgevingsmanager Maarten Merks vult aan: ‘Uiteraard verwijderen we niet meer bomen en struiken dan strikt noodzakelijk. En we planten meer nieuwe bomen en struiken dan we weghalen. Het merendeel van het natuurgebied blijft overigens intact.’

Ontheffingsaanvraag

Voor het bouwrijp maken en het aanleggen van de verbindingsweg door De Hillen is een ontheffing Soortenbescherming Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. Hiervoor hebben we een ontheffingsaanvraag gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 26 mei 2021 is de kennisgeving van het ‘Ontwerpbesluit ontheffing verbodsbepalingen Wet natuurbescherming’ gepubliceerd in de Staatscourant en Weekblad De Langstraat en Weekblad Oosterhout.

Terinzagelegging ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 27 mei 2021 tot en met 7 juli 2021 ter inzage bij gemeente Oosterhout en gemeente Geertruidenberg. De stukken zijn ook te vinden op de website van de RVO en via deze projectwebsite. Iedereen kan schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit.

Meer lezen?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen