Diep de grond in voor verleggen gasleiding bij Raamsdonksveer

De gastransportleiding boven de grond langs de snelwegDe Gasunie verlegt een gastransportleiding langs de snelweg A27 bij Raamsdonksveer. Foto: Gasunie
12-05-2021
5680 keer bekeken

Ten oosten van de A27 bij Raamsdonksveer ligt een belangrijke hogedruk gastransportleiding van Gasunie. Om ruimte te maken voor de verbreding van de A27 moet die verlegd worden. De werkzaamheden daarvoor zijn half april gestart. Eind juli 2021 rondt Gasunie het werk af.

Frank Seitzinger, Tracébeheerder Omgevingsmanagement van Gasunie, praat ons bij.

Op 15 april 2021 is het werk voor de verlegging van de gasleiding bij Raamsdonksveer begonnen. ‘De totale lengte van de nieuwe gasleiding is 1.150 m,’ vertelt Seitzinger. ‘De nieuwe leiding ligt, net als de bestaande leiding, parallel aan de A27, maar dan verder van de weg af. Op het grootste deel van het tracé (950 m) graven we een sleuf voor de leiding. Daar komt de leiding 1,35 m onder het maaiveld te liggen. Op een klein deel (200 m) voeren we een horizontaal gestuurde boring uit. De leiding ligt daar 9,70 m diep.’

‘Gasklus’ tijdens onderhoudsstop Amercentrale

De uitvoering van de werkzaamheden kent een strikte planning, mede doordat het een toevoerleiding voor de Amercentrale in Geertruidenberg betreft. Seitzinger vertelt: ‘Onze stalen leidingen worden aan elkaar gelast. Dat kan alleen als de leiding gasvrij is en dat kan bij een toevoerleiding voor een energiecentrale niet zomaar. Je kunt die leiding er niet uit halen.’ De planning is afgestemd op de onderhoudsstop van de energiecentrale, zodat de werkzaamheden zonder de kostbare extra maatregelen uit zijn te voeren. De Amercentrale ligt vanaf 18 juni enkele dagen stil om filters te reinigen en te vervangen. ‘Tijdens de onderhoudsstop koppelen we de nieuwe leiding op twee plekken aan de bestaande leiding. Dat noemen we de “gasklus”. Voldoet alles aan de eisen, dan nemen we de nieuwe leiding in gebruik.’

Bovenaanzicht van de werkzaamheden langs de snelweg A27 met op de achtergrond de Amercentrale
Bovenaanzicht van de werkzaamheden langs de snelweg A27 met op de achtergrond de Amercentrale. Foto: Gasunie

Gestuurde boring vanwege beschermd buizerdnest

Het tracé van de nieuwe gasleiding loopt door een bosschage waarin een beschermd buizerdnest is aangetroffen. ‘Voor het tijdelijk ongeschikt maken van het nest kregen we een ontheffing van de Wet natuurbescherming,’ licht Seitzinger toe. ‘In januari 2021 plaatsten we een korf over het nest. Daardoor zoekt de buizerd dit broedseizoen een andere nestplaats. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, halen we die korf er weer af.’ Op dit deel van het tracé graaft Gasunie geen sleuf, maar voert het een horizontaal gestuurde boring uit onder het bosje door. ‘Bij een gestuurde boring hoeven we geen bomen te kappen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zo blijft de verstoring van de omgeving beperkt.’

Kostenbesparing door onderzoek

Voor de verbreding van de A27 moeten de nodige kabels en leidingen verlegd worden. Seitzinger: ‘Samen met Rijkswaterstaat hebben we in een vroeg stadium onderzoek gedaan naar de nieuwe verbindingsboog van de A59 vanuit het westen naar de A27 richting Utrecht. Deze boog kruist onze leiding twee keer, maar door het onderzoek hoeven we de leiding daar niet te verleggen. Een flinke kostenbesparing. Door goed en tijdig overleg met elkaar was er genoeg tijd om die studie uit te voeren.’

Gasleiding te gast

Het nieuwe tracé van de gasleiding loopt niet door bewoond gebied. De overlast van deze werkzaamheden zal daardoor beperkt zijn. De nieuwe leiding loopt wel door landbouwgrond. Seitzinger: ‘We hebben afspraken gemaakt met de grondeigenaren over het betreden van het land en het behoud van teelaarde. De verschillende grondlagen graven we apart af, bewaren we afzonderlijk en brengen we ook weer in de juiste volgorde terug. Zo voorkom je vermenging van grondsoorten en behouden de boeren goed landbouwgrond. De grond waarin onze leidingen liggen is niet ons eigendom. Wij zeggen altijd: we liggen te gast. Goede afspraken zijn dus noodzakelijk.’

Bovenaanzicht van de werkzaamheden langs de snelweg A27 met op de achtergrond de Amercentrale
De gastransportleiding loopt door landbouwgrond. Foto: Gasunie

Meer lezen

Afbeeldingen

Video

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen