Supervisieteam: ‘A27 Houten - Hooipolder is toch een soort droomproject’

De Hagesteinsebrug gezien uit de verteHet Supervisieteam vervult zowel een verbindende, inspirerende als toetsende rol. Foto: Studio Retouched
14-04-2021
5329 keer bekeken

Om de ruimtelijke kwaliteit en vormgeving tijdens de uitvoering van de wegverbreding van de A27 Houten - Hooipolder te bewaken, heeft Rijkswaterstaat een Supervisieteam aangesteld. Het team is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Ruimtelijke kwaliteit is een van de projectdoelstellingen van de A27 Houten - Hooipolder, zo vertelt Jacqueline Rijpert, adviseur ruimtelijke kwaliteit en vormgeving bij Rijkswaterstaat. ‘Dit betekent dat het Supervisieteam voor ons als opdrachtgever heel belangrijk is. Daarnaast gaat het team nauw samenwerken met het ontwerpteam van de gekozen aannemers.’

Droomproject

Het Supervisieteam bestaat uit landschapsarchitect Berdie Olthof en architect Michel Heesen. Olthof richt zich specifiek op de inpassing van de wegverbreding in de omgeving. Heesen houdt zich vooral bezig met het ontwerp en de ruimtelijke kwaliteit van de kunstwerken: de (grote) bruggen en viaducten, maar ook de installatiegebouwen. Heesen is heel blij dat hij deel uitmaakt van het Supervisieteam. ‘Het is toch een soort droomproject; het is een groot project met veel uitdagingen, ook op ruimtelijk vlak.’ Olthof is het met Heesen eens. ‘In dit project kan ik alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd aan elkaar knopen. Bovendien vullen Michel en ik elkaar goed aan en werken we goed samen.’

Frisse blik

Als Supervisieteam zorgen Olthof en Heesen ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit die de toekomstige aannemers tijdens de aanbestedingen van contract Zuid (Hooipolder - Everdingen) en contract Noord (Everdingen - Houten) beloven, ook daadwerkelijk wordt behaald. ‘Dat betekent ten eerste nauw samenwerken met Rijkswaterstaat’, stelt Heesen. ‘Op dit moment bekijken we de contractteksten met een frisse blik: is de uitvraag op het gebied van ruimtelijke kwaliteit goed geformuleerd? Maar ook: kunnen de potentiële aannemers met deze uitvraag een goede aanbieding doen? En: krijgen ze zin om er iets moois van te maken?’

Bermbegroeiing langs de A27
Het Supervisieteam richt zich op de inpassing van de wegverbreding in de omgeving en op het ontwerp en de ruimtelijke kwaliteit van de kunstwerken. Foto: Studio Retouched

Naar een slim ontwerp

Olthof vertelt dat zij en Heesen zowel een verbindende, inspirerende als toetsende rol vervullen. ‘Wij fungeren als een klankbord, maar toetsen het ontwerp van de opdrachtnemers ook aan wat Rijkswaterstaat heeft bedacht. Daarbij staan we uiteraard open voor slimme en mooie ideeën van de aannemers, want de ervaring leert ons dat die er altijd zijn. Als Supervisieteam is het uiteindelijk onze missie dat de ruimtelijke kwaliteit voor de A27 Houten - Hooipolder bijdraagt aan een slim, integraal ontwerp.’

Techniek versus ruimte

Rijpert vult aan dat het supervisieteam ook nauwe banden zal onderhouden met het Q-team. ‘Het Q-team is al jarenlang bij de A27 Houten - Hooipolder betrokken. Het toetst de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerpproces bij elke mijlpaal in het project. Het Supervisieteam is te beschouwen als een vooruitgeschoven post van het Q-team. Met de supervisie zorgen we voor een voortdurende wisselwerking tussen de technische en de ruimtelijke aspecten. De speciale aandacht van het Supervisieteam gaat daarbij uit naar de eenheid in ontwerp tussen beide contracten.’

Meedenken en inspireren

Heesen benadrukt dat die eenheid in ontwerp erg belangrijk is. ‘We hebben straks met 2 verschillende aannemers te maken, die de ruimtelijke kwaliteit ondanks de eisen van Rijkswaterstaat toch net iets anders kunnen inkleuren. Daar ligt voor ons dus ook een belangrijke taak.’ Olthof vult aan dat zij en Heesen het ook belangrijk vinden om mee te denken met de ontwerpteams van de aannemers en hen te inspireren. ‘Ik zou het mooi vinden als we de technische ontwerpopgave daarbij kunnen koppelen aan de ruimtelijke opgave. Je kunt een geluidwal bijvoorbeeld puur technisch bekijken, maar ik vind dat je ook moet kijken hoe zo’n wal goed in de omgeving past.’

Meer informatie?

Meer weten over de vormgeving van de A27 Houten - Hooipolder? Lees dan deze artikelen terug:

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen