Europese primeur in Nederland: Start grootste boring drinkwaterleiding Oasen vanwege verbreding A27

Drinkwaterleiding boven de grond omhoog gehouden door 6 hijskranen(Foto: Oasen)
10-12-2020
5780 keer bekeken

Op donderdag 10 december werd in Meerkerk de elektrische boring van een nieuwe drinkwaterleiding van Oasen gestart. Deze leiding loopt onder natuurgebied Zouweboezem door, naast Rijksweg A27.

Nooit eerder vond in Europa een elektrische boring plaats over een lengte van 2.200 meter en met een diameter van 70 centimeter. De nieuwe drinkwaterleiding wordt aangelegd vanwege de verbreding van de A27 door Rijkswaterstaat tussen knooppunt Hooipolder en Houten. Deze nieuwe drinkwaterleiding vervangt de bestaande en zal later dit jaar de ruim 300.000 inwoners van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden voorzien van drinkwater.

Werknemers in oranje veiligheidskleding op het werkterrein met op de achtergrond de omhooggetakelde drinkwaterleiding.
Foto: Rijkswaterstaat

Voorbereidingen op snelwegverbreding

Op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder staan automobilisten vaak in de file. Om de doorstroming te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat komende jaren de A27. Om die verbreding mogelijk te maken, verlegt Van Vulpen in opdracht van Oasen voorafgaand aan het werk van Rijkswaterstaat bijna 6 kilometer drinkwaterleiding. De boring die donderdag 10 december startte, is de laatste en grootste boring van deze verleggingsoperatie van drinkwaterbedrijf Oasen. 

Projectmanager Rijkswaterstaat, Marc Lentjes: ‘Ik ben blij dat we in deze tijden buiten verder kunnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Door vroegtijdige samenwerking van Oasen en Rijkswaterstaat worden verleggingen gebundeld, waardoor de hinder beperkt blijft en kosten worden bespaard. Zo werken we samen aan het einddoel: een betere doorstroming op de A27 voor weggebruikers.’ 

Het geheim van de goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Oasen

Rijkwaterstaat en Oasen zijn al in een vroeg stadium begonnen met de voorbereidingen van dit grote infrastructurele werk. Walter van der Meer, directeur van het drinkwaterbedrijf: ‘De maatschappelijke belangen zijn groot en de keuzes die we nu maken, maken we als drinkwaterbedrijf voor de toekomst. Dat vraagt om goede samenwerking en synergie tussen onze opgave en, in dit geval, die van Rijkswaterstaat. Door die vroegtijdige en intensieve samenwerking en daarmee het gedetailleerde inzicht in elkaars belangen, hebben we onze krachten kunnen bundelen voor de realisatie van een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur.’

Overzicht van het werkterrein met op de achtergrond de omhooggetakelde drinkwaterleiding
Foto: Rijkswaterstaat

650.000 liter drinkwater per uur

Gedurende de werkzaamheden blijft er continu drinkwater beschikbaar in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het drinkwaterbedrijf neemt de oude leiding pas uit bedrijf als de nieuwe in gebruik is genomen. Gemiddeld stroomt er 650.000 liter drinkwater per uur door de drinkwaterleiding bij normale omstandigheden. Op zomerse dagen kan dat oplopen tot 1.200.000 liter per uur en bij calamiteiten is zelfs 1.650.000 liter per uur denkbaar. 
 
De verleggingswerkzaamheden zijn voor het drinkwaterbedrijf eind januari 2021 gereed. Daarna wordt de oude waterleiding verwijderd.   

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen