80 woningen langs A27 Houten - Hooipolder krijgen onderzoek naar gevelisolatie

Verkeer rijdt over de snelweg langs een huis. Gezien vanaf de tuin van het huis.
19-11-2020
7173 keer bekeken

Ongeveer 80 woningen in de omgeving van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder komen in aanmerking voor onderzoek naar gevelisolatie. Doel is om – op kosten van Rijkswaterstaat – in kaart te brengen hoe geluidshinder in de woning beperkt kan worden.

Adviseur geluid Marcel Pannekoek: ‘Of geluidswerende maatregelen nodig zijn, is ook afhankelijk van de geluidsbelasting op de gevel en van de bouwkundige staat van de woning.’

Door de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder komt bij 2 woningen meer geluid op de gevel dan nu het geval is. Daarnaast zijn er ongeveer 80 woningen waar Rijkswaterstaat de geluidsbelasting niet voldoende kan verlagen om de zogenoemde streefwaarde van 60 dB te halen. De eigenaren van deze woningen komen in aanmerking voor onderzoek naar gevelisolatie. Dit is vastgelegd in het tracébesluit en het saneringsbesluit van het project. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het landelijke project gevelisolatie.

Geluidsmodel gebouwd

Marcel Pannekoek vertelt dat er een geluidsmodel is gebouwd voor het nieuwe wegontwerp van de A27. ‘Zo kunnen we precies bepalen hoeveel geluid er op de gevel van een bepaalde woning komt. In het model voeren we de verwachte verkeersgegevens voor 2040 in. Bijvoorbeeld hoeveel voertuigen er rijden en met welke snelheid. Met een druk op de knop rolt daar dan het geluidsniveau uit. Als stille wegdekken of geluidsschermen niet voldoende helpen om het geluidsniveau onder de streefwaarde te krijgen, komt gevelisolatie in beeld.’

Aanvulling op stil wegdek en geluidsschermen

Gevelisolatie is slechts een van de maatregelen die Rijkswaterstaat inzet om geluidshinder te beperken. Pannekoek: ‘Om te beginnen maken we veelvuldig gebruik van stil wegdek. Tegenwoordig is zeer open asfalt beton (zoab) de standaard. Grote delen van het traject Houten - Hooipolder krijgen zelfs tweelaags zoab. Dat vermindert het geluid met ongeveer 2 dB. Wanneer tweelaags zoab onvoldoende effect heeft, zetten we geluidsschermen in. De afmetingen daarvan bepalen we met het zogenoemde doelmatigheidscriterium, een soort kosten-batenanalyse. Daar kan als resultaat uit komen dat een scherm niet mogelijk is of onvoldoende effect heeft. In dat geval komen we uit op het isoleren van woningen.’

Geluidsscherm langs de A27 ter hoogte van Gorinchem. Een fietser fiets onder de snelweg door.
Geluidsscherm langs de A27 ter hoogte van Gorinchem. Foto: Studio Retouched

Onderzoek naar gevelisolatie

In totaal komen ongeveer 80 woningen langs de A27 in aanmerking voor een onderzoek naar gevelisolatie. Tijdens het onderzoek bepaalt een ingenieursbureau namens Rijkswaterstaat hoeveel geluid de gevel tegenhoudt. Op basis daarvan berekenen ze of het geluidsniveau ook over de norm heen gaat in de geluidsgevoelige ruimtes binnen de woning, zoals de woonkamer, eetkamer en slaapkamers. ‘Dat is vooral afhankelijk van de geluidsbelasting op de gevel en de bouwkundige staat van de woning. Het maakt bijvoorbeeld uit of er enkel of dubbel glas in de ramen zit.’ Om het onderzoek uit te voeren, heeft Rijkswaterstaat toestemming nodig van de eigenaren. Die hebben daarvoor inmiddels allemaal een brief gekregen. De eigenaren die toestemming geven, ontvangen binnen enkele maanden bericht over de start van het onderzoek.

Gespecialiseerde aannemer

Een glaszetter zet glas in een kozijn
Geluidisolatie gebeurt bijvoorbeeld door het aanbrengen van dubbel glas, het dichten van kieren of het aanbrengen van geluiddempende ventilatie. Foto: Rijkswaterstaat

Uit de onderzoeken moet blijken welke woningen uiteindelijk gevelisolatie krijgen. Dat zal bij ongeveer een derde van de onderzochte woningen het geval zijn, verwacht Pannekoek. Het onderzoek geeft ook aan welke geluidswerende maatregelen Rijkswaterstaat precies aanbiedt. Denk aan het dichten van kieren bij ramen en deuren en het aanbrengen van dubbel glas of geluidsgedempte ventilatie. ‘De aannemers die we hiervoor inschakelen, zijn gespecialiseerd in het aanbrengen van geluidsisolatie en zijn gewend om in bewoonde woningen te werken’, benadrukt Pannekoek. ‘De betreffende woningeigenaren kunnen dus op een uitstekend resultaat rekenen. Komt een woning in aanmerking voor gevelisolatie, dan neemt de aannemer contact op met de eigenaar om de werkzaamheden te bespreken en in te plannen. In opdracht van Rijkswaterstaat houdt een opzichter dagelijks in de gaten of de werkzaamheden goed verlopen en controleert steekproefsgewijs of de getroffen maatregelen voldoende geluid tegenhouden.’

Meer informatie?

  • Meer weten over de geluidsbelasting op uw eigen woning in de buurt van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder? Bekijk dan de interactieve geluidskaart op de digitale tracékaart (klik hiervoor op het tabblad ‘Geluidmaatregelen’).
  • Meer meten over geluidsisolatie van woningen langs rijkswegen? Lees dan deze folder.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen