A27 Houten - Hooipolder: nieuwe, interessante fase breekt aan

De A27 vanuit de verte. Op de voorgrond weiland met bomen en windmolensDe A27 ter hoogte van Nieuwegein. Foto: Studio Retouched
08-10-2020
6493 keer bekeken

Een nieuwe mijlpaal voor de A27 Houten - Hooipolder: de Raad van State deed op 26 augustus een positieve uitspraak over het tracébesluit. Projectmanager Marc Lentjes blikt terug en kijkt vooruit.

Op 26 augustus verklaarde de Raad van State nagenoeg alle bezwaren tegen het Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder ongegrond. Projectmanager Marc Lentjes is blij met de uitspraak: ‘De wegverbreding gaat officieel door en dit betekent dat we een nieuwe, interessante fase van het project ingaan.’

Aansluiten bij lokale wensen en ruimtelijke ontwikkelingen

Lentjes roemt de samenwerking met regionale partners, zoals provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke partners. ‘Hierdoor konden we optimaal aansluiten bij lokale wensen en ruimtelijke ontwikkelingen. Waar mogelijk hebben we zienswijzen van deze partijen al verwerkt in het tracébesluit. En waar dit niet mogelijk was, legden we uit waarom niet. Deze samenwerking en afstemming hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen en dat vertaalt zich in deze positieve uitspraak van de Raad van State.’

Verkeer op de rotonde bij aansluiting Noordeloos
Aansluiting Noordeloos. Foto: Studio Retouched

Eén onderdeel opnieuw beoordelen

Uit de uitspraak volgt dat Rijkswaterstaat één onderdeel opnieuw moet beoordelen. ‘Het gaat om het planten van nieuwe bomen in de buurt van knooppunt Noordeloos’, vertelt Lentjes. ‘De bezwaarmaker is het in verband met zichtbaarheid niet eens met de nieuwe bomen die we voor zijn bedrijf willen aanplanten.’ Concreet betekent dit dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat binnen twintig weken beter moet motiveren waarom bomencompensatie op deze locatie noodzakelijk is. ‘Ook moet de minister duidelijk maken hoe we de belangen van de bezwaarmaker hierin hebben meegenomen.’

Voorbereiding aanbesteding

De positieve uitspraak van de Raad van State betekent dat het project verder kan met de voorbereiding van de aanbesteding. ‘We hebben niet stilgezeten’, licht Lentjes toe. ‘Zo hebben we de tijd tussen het vastgestelde tracébesluit en het oordeel van de Raad van State gebruikt om op een nieuwe manier met de markt samen te werken. Concreet betekent dit dat we met het zogenoemde tweefasencontract aan de slag gaan. Hierbij brengen we eerst samen met de toekomstig aannemer de risicovolle onderdelen in beeld en werken we deze gedetailleerd uit. Zo brengen we het aantal onzekerheden terug en kunnen we de prijs nauwkeuriger bepalen.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen