Veldonderzoeken: ongeveer 80% van het werk is klaar

Medewerker in oranje veiligheidskleding doet onderzoek op het asfalt
05-10-2020
6685 keer bekeken

In opdracht van Rijkswaterstaat brengt ingenieursbureau Arcadis de toestand van de huidige weg en de omgeving in kaart. Erik van Doorn, opdracht- en inkoopmanager bij Arcadis, geeft een update. ‘Ik schat in dat inmiddels ongeveer 80% van het werk gedaan is.’

Arcadis voert in opdracht van Rijkswaterstaat op 10.000 plekken onderzoek uit naar de toestand van de huidige weg en de omgeving. De resultaten zijn belangrijk om de toekomstig aannemer een zo goed mogelijk beeld te geven van de aanwezige risico’s en de bijbehorende kosten, zo vertelt Erik van Doorn, opdracht- en inkoopmanager bij Arcadis. ‘Ik schat dat inmiddels ongeveer 80% van het werk gedaan is. Het is lastig om dat precies te zeggen, omdat vaak pas tijdens het onderzoek of op basis van onderzoeksresultaten duidelijk wordt of er meer of (verdiepend) onderzoek nodig is. We doen doorgaans namelijk eerst een verkennend onderzoek en bepalen op basis daarvan wat er verder nog nodig is.’

Uitbreidende en verdiepende onderzoeken

De onderzoeken die nu nog lopen, zijn dan ook vooral uitbreidende en verdiepende onderzoeken. Van Doorn: ‘Bij het milieuhygiënisch bodemonderzoek zijn we bijvoorbeeld vooral nog bezig met het onderzoek voor de grondverwerving. Als Rijkswaterstaat grondeigenaren benadert over de aankoop van een stuk grond, wordt met de eigenaar afgestemd of er bodemonderzoek mag worden uitgevoerd. Zo kan eventuele vervuiling ook worden meegenomen in de taxatie. Doorgaans kost de afstemming voorafgaand aan dit onderzoek de meeste tijd.’

Infographic waarop is aangegeven wat voor veldonderzoek er wordt gedaan
Klik op de afbeelding om de infographic te openen

Archeologie: Kartuizerklooster,  WOII en Merwedebrug

Op archeologisch gebied gaat het op dit moment vooral om verfijning. ‘Eerst hebben we met verkennend booronderzoek onderzocht of de bodemopbouw onverstoord was. Kwam daar iets interessants uit, dan volgde nader onderzoek, eventueel opgevolgd door het graven van proefsleuven.’ Een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar het Kartuizerklooster bij Raamsdonksveer. ‘We hebben resten van omringende grachten aangetroffen en een palenrij ten westen van het klooster. Ook zijn er in de nabijheid haardkuilen aangetroffen die kunnen duiden op jachtkampen uit de middensteentijd. Er wordt nog gezocht naar jachtattributen en vuurstenen werktuigen.’ Verder kijkt Arcadis nog naar een aantal vindplaatsen van objecten uit de Tweede Wereldoorlog en naar een locatie van archeologische waarde nabij de Merwedebrug bij Gorinchem. ‘Ons onderzoek beperkt zich overigens tot de gemeenten Geertruidenberg, Gorinchem en Nieuwegein. Overige gebieden moet de toekomstig aannemer zelf nog onderzoeken.’

Natuur: onderkomens voor vogels en vleermuizen

Op ecologisch vlak is Arcadis al bezig met voorbereidende maatregelen om dieren een veilig onderkomen te bieden. ‘Dit doen we enkel in de gebieden die planningtechnisch op het kritieke pad liggen, wat betekent dat ze bij de start van de wegverbreding snel beschikbaar moeten zijn voor de aannemer.’ Van Doorn vertelt dat de kunstnesten voor vogels voor 90% klaar zijn en de paalkasten voor vleermuizen voor 70%. ‘Namens Rijkswaterstaat vragen we voor deze gebieden ook de benodigde ontheffingen aan voor de Wet natuurbescherming. Ook hier geldt dat de toekomstig aannemer de overige gebieden zelf moet onderzoeken. Ook moet hij de bijbehorende ontheffingsaanvraag doen en is hij verantwoordelijk voor compenserende maatregelen.’

Resterend onderzoek voor aannemer

Voor het eind van dit jaar hoopt Arcadis de veldonderzoeken af te ronden. ‘Daarmee is nog niet al het werk gedaan’, legt Van Doorn uit. ‘Wij focussen nu op de risicovolle gebieden, zodat de aannemer een goed vertrekpunt heeft. Daarbij leveren we een zogenoemde objectenlijst op, zodat de aannemer precies weet wat wij gedaan hebben en wat er nog moet gebeuren.’

Meer weten over de veldonderzoeken die Arcadis uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat? Bekijk dan de infographic waarin we al het onderzoek toelichten.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen