Ecologisch onderzoek: beschermde soorten nu al een nieuw plekje geven

Verkeer op de snelweg langs het bosPal tegen de snelweg, in knooppunt Everdingen, ligt een bos waar praktisch niemand kan komen. Foto: Arcadis
01-07-2020
7652 keer bekeken

Voor het project A27 Houten - Hooipolder doet advies- en ingenieursorganisatie Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat ecologisch onderzoek. Ook voert Arcadis maatregelen uit voor de compensatie van vaste verblijfplaatsen van beschermde dieren, zoals vleermuizen en vogels.

Ecoloog Herman Bouman: ‘Zo zorgen we ervoor dat soorten die door de wegverbreding in het gedrang komen ruim voor de werkzaamheden van start gaan op een nieuwe plek kunnen aarden.’

Een project als de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder vraagt om veel voorbereiding. Ook als het gaat om natuur. Daarom heeft Rijkswaterstaat Arcadis gevraagd om hierbij te helpen. ‘In opdracht van Rijkswaterstaat brengen we in kaart waar zich beschermde dieren- en plantensoorten bevinden’, vertelt ecoloog Herman Bouman. ‘Dat is uiteraard niet voor het eerst. Ook voor het Tracébesluit is er al allerlei onderzoek gedaan. Het onderzoek dat we nu doen, gaat echter nog een stapje verder. We gaan na of echt álles in beeld is en nemen ook al de eerste compenserende maatregelen voor beschermde dieren.’

Nu al natuurmaatregelen nemen

Bouman en zijn collega’s concentreren zich daarbij met name op de plekken waar de aannemer straks als eerste met de werkzaamheden gaat beginnen. ‘Bijvoorbeeld bij de nieuwe verbindingsweg bij knooppunt Hooipolder, bij de grote bruggen en bij de nieuwe aansluiting Groote Haar. Voor deze gebieden kijken we welke natuurmaatregelen we nu al kunnen nemen, dus voordat de aannemer aan de slag gaat. Zo zorgen we ervoor dat soorten die door de wegverbreding in het gedrang komen ruim voor de werkzaamheden van start gaan op een nieuwe plek kunnen aarden.’ Martijn de Haan, disciplineleider inpassing bij Rijkswaterstaat en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor ecologie, vult aan. ‘Het idee is dat de natuur zich al hersteld heeft voor de aannemer komt, liefst op een andere plek.’

Ongerept stukje natuur

Maar ook andere plekken langs het plangebied van de te verbreden A27 worden nog eens extra onder de loep genomen. Zo is Bouman deze maand ín het klaverblad bij knooppunt Everdingen geweest om beschermde diersoorten te inventariseren. ‘Best bijzonder’, zo vertelt hij. ‘Het bosje dat in dit klaverblad ligt, is echt een ongerept stukje natuur. Er komt bijna niemand, omdat het midden tussen de snelwegen A27 en A2 ligt en je daar dus niet zomaar even uit de auto kunt stappen.’ Bouman kwam er verschillende zangvogels, een paartje buizerds en een sperwer tegen. ‘Ik heb in kaart gebracht of er nesten van beschermde vogels zitten. Om een ontheffing voor de Wet natuurbescherming aan te vragen, moet je precieze cijfers kunnen geven.’

Het bosje in het klaverblad in knooppunt Everdingen: een ongerept stukje natuur
Het bosje in het klaverblad in knooppunt Everdingen: een ongerept stukje natuur. Foto: Arcadis

Vaste verblijfplaatsen

De afgelopen maanden heeft Arcadis ook al compenserende maatregelen genomen voor de vaste verblijfplaatsen van beschermde dieren, zoals vogels, vleermuizen en kleine marterachtigen. ‘Hebben deze beestjes een verblijfplaats in het plangebied van de wegverbreding, dan anticiperen we daar nu al op. We zorgen voor goede alternatieven in de buurt, binnen 500 m of 1 km van waar ze nu zitten. Zo hopen we dat ze voor de werkzaamheden beginnen al een nieuwe vaste verblijfplek hebben gevonden. Voor een aantal vogelsoorten, waaronder de buizerd, hebben we kunsthorsten opgehangen en voor de vleermuizen leggen we nieuwe verblijfplaatsen aan.’

Een medewerker monteert een nest voor een buizerd in een boom
Een medewerker van een onderaannemer van Arcadis monteert een nest voor een buizerd. Foto: Arcadis

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen