BUas-studenten onderzoeken mobiliteitsmaatregelen A27 Houten - Hooipolder

Waarschuwingsbord voor filevorming naast de A27 tussen Houten en knooppunt HooipolderWaarschuwingsbord voor filevorming op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Foto: Studio Retouched
08-06-2020
7402 keer bekeken

Studenten van de opleiding Mobiliteit aan Breda University of Applied Sciences (BUas) hebben voor het vak Mobiliteitsmanagement onderzoek gedaan voor het project A27 Houten - Hooipolder. Hoe hebben zij dit ervaren en wat zijn de resultaten?

Het vak Mobiliteitsmanagement voor tweedejaarsstudenten Mobiliteit aan BUas bestond dit collegejaar uit colleges met theorie, een gastcollege verzorgd door Rijkswaterstaat en een praktijkopdracht over de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder. Docent Lizanne Hessels verzorgde in januari de eerste theoretische colleges, waarna Charlotte Zöld-van den Bosch, adviseur omgeving bij de A27 Houten - Hooipolder, in februari het gastcollege verzorgde. Daarin presenteerde ze ook de praktijkopdracht. ‘Een mooie manier om aan studenten over te brengen wat we doen bij dit project’, vertelt Zöld-van den Bosch. ‘En erg leuk om te doen.’

Kansen en mogelijkheden

Na het college gingen de studenten in drie groepjes van zes aan de slag met de opdracht. Aan hen de taak om uit te zoeken hoe Rijkswaterstaat tijdens de werkzaamheden aan de wegverbreding de mobiliteit van weggebruikers kan beïnvloeden. ‘We hebben de kansen en mogelijkheden voor mobiliteitsmaatregelen tijdens de werkzaamheden op de A27 in kaart gebracht’, licht student Willem Gerards toe. ‘Daartoe hebben we zelf een onderzoeksopzet gemaakt, vragenlijsten ontwikkeld, interviews gehouden en data geanalyseerd.’ Het groepje van Gerards richtte zich daarbij op medewerkers van BUas. De andere groepjes focusten zich op medewerkers van Avans Hogeschool in Breda en studenten van BUas.

325 autoritjes

De onderzoekresultaten zijn interessant. Zo weet Rijkswaterstaat nu dat er ongeveer 70 medewerkers van BUAS en 250 medewerkers van Avans Hogeschool gebruikmaken van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder om op hun werk te komen. ‘Dat zijn dus dagelijks zo’n 325 autoritjes die je met gerichte maatregelen zou kunnen beïnvloeden’, stelt Hessels. Maatregelen die uit het onderzoek van Gerards en zijn medestudenten naar voren komen, zijn onder meer het stimuleren van carpoolen en spitsmijden.

Directe intercity

Het onderzoek onder studenten toont daarnaast aan dat meer studenten dan verwacht gebruikmaken van de A27 om van en naar school te reizen. ‘Best verrassend’, reageert Zöld-van den Bosch. ‘Sommige studenten hebben een behoorlijke reistijd.’ Het onderzoek laat zien dat hun reisgedrag beïnvloed kan worden door de intercity van Utrecht zijn weg via ‘s-Hertogenbosch rechtstreeks te laten vervolgen naar Breda, zodat reizigers niet hoeven over te stappen in ‘s-Hertogenbosch. ‘Er zijn ook studenten die met de auto naar station Lage Zwaluwe komen en dan verder reizen met de trein richting Breda’, vertelt Gerards. ‘De overstap van auto naar OV – multimodaal reizen – is een mogelijkheid die Rijkswaterstaat nader kan onderzoeken.’

Pure winst

Het was de bedoeling dat de drie onderzoeksgroepjes hun resultaten live aan Rijkswaterstaat zouden presenteren, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Zöld-van den Bosch vertelt dat ze alle onderzoeksrapporten en presentaties daarom met aandacht heeft doorgenomen. ‘Als Rijkswaterstaat wisten we wel dat de onderwijsinstellingen in Breda een factor waren om rekening te houden op het gebied van mobiliteitsmanagement. Het is mooi dat we nu meer inzicht hebben in de aantallen.’ Rijkswaterstaat gebruikt het komende jaar om de mobiliteitsmaatregelen voor weggebruikers op de A27 Houten - Hooipolder nader uit te werken. ‘Het onderzoek van de studenten nemen we hier uiteraard in mee.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen