ProRail en Rijkswaterstaat: samen op het goede spoor met verbreding A27

Luchtfoto van  knooppunt GorinchemAan de noordzijde van knooppunt Gorinchem doorkruist de A27 (van links naar rechts op de foto) de Betuweroute. Foto: XKP
14-04-2020
12118 keer bekeken

De verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder is niet alleen voor Rijkswaterstaat een groot project. De A27 kruist op dit traject het spoor namelijk op twee plekken. ProRail en Rijkswaterstaat werken daarom intensief samen.

Dat de infrastructuren van ProRail en Rijkswaterstaat elkaar in Nederland ‘raken’ zal niemand verbazen. Bij deze zogenoemde ‘aanrakingswerken’ komt veel afstemming kijken. Om de samenwerking te vergemakkelijken, is er sinds 2011 een samenwerkingsprotocol. Dit protocol is in  2015 herijkt. Het dient als handvat voor alle gezamenlijke projecten tussen ProRail en Rijkswaterstaat. En dus ook voor de A27 Houten - Hooipolder.

Intensieve samenwerking: essentieel!

Michel Marijnissen, senior projectmanager bij ProRail, legt uit dat in het protocol staat hoe ProRail en Rijkswaterstaat met elkaar samenwerken. ‘Bij de A27 Houten - Hooipolder hebben we het protocol ook gebruikt als uitgangspunt voor de projectovereenkomst die we met Rijkswaterstaat hebben opgesteld.’ Florine Verver-Bax, projectmanager contract Noord bij Rijkswaterstaat, vult aan: ‘Maar met dat protocol ben je er nog niet. Intensieve samenwerking is essentieel voor een vlot proces én voor een overeenkomst waar alle partijen tevreden mee zijn.’

Vertrouwen is onmisbaar

De teams van Rijkswaterstaat en ProRail zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het opstellen van de projectovereenkomst. Die bevat niet alleen inhoudelijke afspraken over de werkzaamheden, maar ook afspraken over het te doorlopen proces. Marijnissen: ‘Zowel Rijkswaterstaat als ProRail heeft hier veel tijd in gestoken. En ook al ben je het niet altijd met elkaar eens, je ziet wel dat iedereen van goede wil is.’ Verver-Bax stelt dat je ook van elkaar op aan kunt als beide partijen deze verantwoordelijkheid voelen. ‘En lukte het een keer niet om aan een afspraak te voldoen, dan gaven we dat van tevoren aan. Dat schept vertrouwen en dat is onmisbaar bij zo’n groot project.’

Impact in kaart brengen

Voor de projectovereenkomst heeft het projectteam van ProRail de impact in kaart gebracht van de werkzaamheden aan de A27 Houten - Hooipolder op de spoorse infrastructuur. Die impact valt mee. ‘De A27 doorkruist de MerwedeLingelijn en de Betuweroute’, vertelt Marijnissen. ‘Het goede nieuws is dat de infrastructuur van ProRail vrijwel niet wordt geraakt. Het merendeel van de werkzaamheden kan zonder impact plaatsvinden. Al zijn er wel treinvrije periodes nodig, waarin Rijkswaterstaat de noodzakelijke werkzaamheden uitvoert.’ 

Eisen in het aanbestedingsdossier

Naast het in kaart brengen van de impact van de werkzaamheden, heeft Marijnissen veel tijd gestoken in het borgen van de eisen van ProRail. ‘We hebben de projectovereenkomst opgesteld en onze eisen ingebracht in het dossier dat Rijkswaterstaat opstelt voor de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Ik ben heel tevreden met het resultaat.’ Verver-Bax vult aan: ‘Projectovereenkomsten worden vaak pas opgesteld als de aanbesteding bezig is. Door de fijne samenwerking hebben we de ProRail-eisen nu al meegenomen in het aanbestedingstraject. En mogen we dus van de aannemer verwachten dat die aan de eisen voldoet.’

Procesafspraken voor de toekomst

De intensieve samenwerking tussen ProRail en Rijkswaterstaat stopt niet nu de projectovereenkomst er ligt. De werkzaamheden moeten immers nog plaatsvinden en ook daarbij is afstemming onmisbaar. Verver-Bax: ‘Daarom hebben we in de projectovereenkomst procesafspraken gemaakt voor de toekomst. Bijvoorbeeld hoe we er samen voor gaan zorgen dat de aannemer “maakt” wat we bedacht hebben.’ Marijnissen vult aan: ‘We blijven bij het project betrokken. Zo toetsen we het uitvoeringsontwerp en begeleiden we in een later stadium de buitendienststelling van treinen als dat nodig is.’ 

Kroon op het werk

Marijnissen en Verver-Bax kijken terug op een prettige samenwerking. ‘Het is niet altijd van een leien dakje gegaan’, vertelt Marijnissen. ‘Maar we hebben samen enorm veel werk verzet. Daarbij is het altijd een kwestie van geven en nemen. Heldere communicatie en duidelijke afspraken zorgen dan dat je dezelfde kant opgaat én dat je vooruitkomt.’ Verver-Bax vult aan: ‘We bekeken altijd hoe we elkaar op basis van de gemaakte afspraken verder konden helpen. Dat er nu al een projectovereenkomst ligt waar we allebei tevreden mee zijn, is de kroon op ons werk.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen