Grondaankoop A27 Houten - Hooipolder: samen zoeken naar de beste oplossing

Verkeer op de snelweg gezien door het de glazen deur van de kas van het groenteteeltbedrijfVlakbij knooppunt Hooipolder ligt het groenteteeltbedrijf van de familie Klootwijk. Foto: Studio Retouched
14-04-2020
6907 keer bekeken

Bij de verbreding van de A27 wordt ook knooppunt Hooipolder aangepakt. Daarvoor is een stuk grond nodig van het groenteteeltbedrijf van de familie Klootwijk. Met Rijkswaterstaat kwamen ze in goed overleg tot een overeenstemming voor de verkoop. ‘We hebben heel prettig samengewerkt.’

In Raamsdonk, vlak bij knooppunt Hooipolder, ligt het bedrijf van de familie Klootwijk. Op hun grond telen zij alle gewassen die een restaurant nodig heeft: een heel scala aan groenten, eetbare bloemen en kruiden. Maar in de plannen van Rijkswaterstaat is een deel van die grond nodig voor de aanpak van knooppunt Hooipolder. Hier komt een nieuwe verbindingsboog, zodat verkeer van de A59 uit de richting van Breda niet meer langs het verkeerslicht hoeft om de A27 richting Utrecht op te gaan. In 2016 kwam grondverwerver Ted Bressers dan ook namens Rijkswaterstaat bij de familie op bezoek om te laten weten dat Rijkswaterstaat de grond graag wilde kopen.

Van levensbelang

In de papieren van de notaris zoekt Bressers snel op hoe groot het betreffende stuk grond is: 6.587 m2. ‘Het gaat om braakliggend terrein achter de kas’, vult mede-eigenares Janneke Klootwijk aan. ‘Met daar nog weer achter twee waterbassins. Op het eerste gezicht is het een saai stukje land, maar voor ons is het van levensbelang. We gebruiken de braakliggende grond om te composteren. En met het water uit de bassins beregenen we de planten in de kas. Daarmee voldoen we aan de richtlijnen van de duurzaamheidscertificaten PlanetProof en GlobalGAP. Dat is belangrijk, omdat wij aan de horeca leveren. Die hechten niet alleen veel waarde aan de kwaliteit van de producten, maar willen ook inzicht hebben in de achtergrond.’

Goed voorbereid

Klootwijk was niet verrast door de boodschap van Rijkswaterstaat. ‘Er circuleerden al een tijd geruchten en dankzij een aantal informatieavonden werden we er goed op voorbereid dat dit kon gebeuren. Bovendien hadden we op een eerdere locatie al eens iets vergelijkbaars meegemaakt.’ Mede door die eerdere ervaring besloot Klootwijk al snel een adviseur in de arm te nemen. Om de waarde van de grond goed te kunnen bepalen, moest de familie tot in detail nagaan wat er allemaal nodig is om tot goede alternatieven te komen voor het beregenen en composteren. ‘Er zijn zo veel dingen om rekening mee te houden. Denk maar aan het afsolderen van de waterleidingen. Dat lijkt iets kleins, maar we moeten er wel mensen voor inschakelen. Een groot voordeel van een adviseur is dat die alle regelgeving kent. Hij weet bijvoorbeeld waar een nieuwe waterput precies aan moet voldoen.’

Waterbassin langs de snelweg
Op de plaats van deze waterbassins komt een boog die de A59 en de A27 direct verbindt. Foto: Studio Retouched

De beste oplossing voor beide partijen

In het onderhandelingsproces beoordelen externe taxateurs van Rijkswaterstaat de schade van de grondeigenaar op basis van de door die eigenaar aangeleverde informatie, legt Bressers uit. ‘Daarbij proberen we samen tot de beste oplossing te komen voor beide partijen. Dat hoeft niet altijd een geldbedrag te zijn. In dit geval hebben we bijvoorbeeld ook een mogelijkheid onderzocht om grond te kopen van Klootwijks buurman en dat vervolgens te ruilen. Alleen was de buurman daar niet voor in.’ De duur van het proces verschilt sterk per bedrijf. In dit geval kwamen de partijen in 2018 na ruim tweeënhalf jaar tot een overeenkomst. Klootwijk: ‘We hebben heel prettig samengewerkt. Belangrijk daarbij was een basis van wederzijds vertrouwen. Er was ruimte om open vragen te stellen. Rijkswaterstaat dacht echt met ons mee. Dat waardeer ik heel erg.’

Voldoende tijd voor alternatieven

Een minnelijke overeenstemming heet het, zo’n oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. Het voordeel van zulke relatief snelle afspraken is dat er nog voldoende tijd overblijft om de zaken op orde te krijgen. Zo begint het werk aan de A27 waarschijnlijk op zijn vroegst eind 2022. Tot een afgesproken tijd kan Klootwijk de grond nog blijven gebruiken en ondertussen aan een alternatief werken voor beregening en compostering. Dat is fijn, vertelt ze blij. ‘We zitten nu midden in dat proces. Het voordeel is dat we nu nog uitgebreide offertes kunnen opvragen en die rustig met elkaar kunnen vergelijken.’

Positief de toekomst in

Klootwijk ziet de toekomst voor het familiebedrijf positief in. ‘Het bijzondere van onze aanpak is dat we de horeca een heel breed assortiment bieden. We hebben hier wel 350 verschillende producten staan. Daarbij zetten we duurzaamheid en consumentenveiligheid voorop. Daar moeten we hard voor werken, maar het loopt lekker. We blijven groeien, zelfs nu in de coronacrisis. Door onze contacten met België zagen we de maatregelen voor de horeca op tijd aankomen. Daar hebben we op ingespeeld door tijdelijk over te stappen op groentepakketten. Dat is een goede zet geweest. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook na het opleveren van de grond dit mooie bedrijf kunnen blijven ontwikkelen.’ 

Naschrift: Om te voorkomen dat grondverwervers/vastgoedexperts onbedoeld corona overbrengen en/of zelf besmet worden, gaat Rijkswaterstaat in deze periode niet op bezoek bij relaties. In principe staat dit mensenwerk dus in de pauzestand. Nieuwe opnames (behalve van onbebouwd terrein) en onderhandelingen kunnen we nu dus niet starten. Wel gaat het bureauwerk door en kunnen onderhandelingen plaatsvinden via de telefoon en mail. Alle grondeigenaren hebben hierover een brief ontvangen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen