25 grote aannemers sluiten aan bij online sessie A27 Houten - Hooipolder

Verkeer op de snel weg gezien vanuit de berm
26-03-2020
6607 keer bekeken

In september 2020 start de aanbesteding voor de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder (contract Zuid, Everdingen - Hooipolder). Op 25 maart informeerde Rijkswaterstaat grote aannemers over het project en de contractering. Als gevolg van de coronacrisis gebeurde dit via een webinar.

Enigszins spannend was het wel: een online marktconsultatie. Maar met 25 deelnemers zijn contractmanagers Richard Hartmann en Jan Theelen van Rijkswaterstaat dik tevreden over deze alternatieve communicatievorm. ‘Normaal gesproken organiseren we marktconsultaties altijd op een locatie vlak bij het project’, vertelt Theelen. ‘Aan zo’n bijeenkomst doen marktpartijen op gebied van grond-, weg- en waterbouw (GWW) mee, om zich onder meer te laten informeren over de werkzaamheden, de bijbehorende risicovolle onderdelen en de beheersmaatregelen. Vanwege de coronacrisis konden we dit nu niet live doen. Vandaar onze keuze voor een webinar.’

Inhoudelijke toelichting op het tweefasencontract

Richard Hartmann kijkt terug op een goede sessie. Tijdens het webinar lichtte hij toe waarom Rijkswaterstaat bij deze aanbesteding kiest voor een ‘tweefasencontract’. ‘Een tweefasencontract betekent dat we de risicovolle gedeelten van het project samen met de aannemer eerst gedetailleerder uitwerken. Zo kunnen we de prijs nauwkeuriger bepalen. En dat komt weer doordat we het aantal onzekerheden terugbrengen. De uitvoeringsmethode is daarmee nauwkeurig uitgewerkt. Het is dan meteen helder welke partij de risico’s het beste kan dragen en welke beheersmaatregelen we kunnen nemen. De definitieve prijsvorming van de risicovolle onderdelen komt tot stand aan het einde van de eerste fase.’

Veel vragen

Ook Theelen blikt positief terug op het webinar. ‘Het grote aantal vragen dat via veertig kleine schermpjes online werd gesteld, verklapt ons dat de digitale sessie aan de verwachting voldeed.’

Podcast

Beluister ook de podcast uit de serie “Dijkwerkers werken door!” over de gevolgen van de coronacrisis voor de dialoog met marktpartijen. In deze aflevering wordt u bijgepraat door Richard Hartmann, contractmanager bij het project A27 Houten – Hooipolder, en Arend Clahsen, journalist bij het Financieele Dagblad en gespecialiseerd in de Grond, Weg- en Waterbouwsector.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen