Vormgeving A27 Houten - Hooipolder: de snelweg als gast in het landschap

Verkeer op de snelweg A27 rijdt door het landschap met weilanden en koeienDe panoramische ervaring van het landschap en de weidsheid die de weggebruiker ervaart, zijn essentiële kenmerken van de A27, zoals hier ter hoogte van de toekomstige aansluiting bij Gorinchem. Foto: Studio Retouched
23-03-2020
10702 keer bekeken

Bij de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder gaat Rijkswaterstaat niet over één nacht ijs. Zo denken we goed na over de vormgeving van de snelweg. Ook de drie nieuwe bruggen nemen we hierin mee. Wat komt hier allemaal bij kijken?

Een snelweg verbreden is één. Maar ervoor zorgen dat de snelweg na de verbreding geen allegaartje is van verschillend uitziende bruggen, geluidsschermen en lantaarnpalen is ook belangrijk. Dit noemen we ruimtelijke kwaliteit. En dat is een belangrijke ambitie bij de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder.

Te gast in het landschap

Uitgangspunt bij de ruimtelijke kwaliteit van de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder is het zogenoemde Routeontwerp Panoramaroute. Jacqueline Rijpert, adviseur ruimtelijke kwaliteit en vormgeving bij Rijkswaterstaat, legt uit dat dit een visie is op hoe de héle A27 – van Almere tot voorbij Breda – er in het ideale geval uit zou moeten zien. ‘Hierbij geldt dat de snelweg “te gast” is in het landschap en dat het landschappelijke karakter van de omgeving zo veel mogelijk behouden blijft.’

Behouden en versterken

Het routeontwerp is doorvertaald in een ontwerpvisie voor de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De kern van de ontwerpvisie is dat de panoramische ervaring van het landschap en de weidsheid die de weggebruiker ervaart essentiële kenmerken zijn van de A27. Deze visie is in opdracht van Rijkswaterstaat opgesteld door Koen van Velsen Architecten, ‘In de ontwerpvisie staat het behouden én versterken van deze kwaliteiten centraal’, verduidelijkt Koen van Velsen. ‘Hoofddoel is een optimaal ingepaste A27 met een maximale beleving van de waardevolle context en de weidse panoramalandschappen vanaf de weg.’

Verscheidenheid ervaren

De ontwerpvisie is nader uitgewerkt in vijf punten. Rijpert: ‘Een daarvan gaat over de beleving van het landschap. Als je op de A27 rijdt, moet je de verscheidenheid van het landschap ten volle kunnen ervaren. Dit betekent dat je zo veel mogelijk een weids, open zicht op de panorama’s, de rivieren en de kenmerkende elementen in de omgeving moet hebben.’ Van Velsen vult aan: ‘Daarnaast stellen we in de ontwerpvisie dat de A27 te gast is in het landschap. Dit betekent dat de weg zo bescheiden mogelijk moet worden ingepast.’

Ingetogen en rustig

Rijpert licht toe dat dit ook geldt voor de vormgeving van de drie nieuwe bruggen. ‘Het ontwerp moet niet schreeuwerig en opvallend zijn, maar juist ingetogen en rustig. Als je na de verbreding over een van deze nieuwe bruggen rijdt, valt je blik eerst op de weidsheid van de omgeving en daarna pas op de vormgeving van de brug.’ Ook de inpassing van de weg is onderdeel van de ontwerpvisie. ‘Die moet zo optimaal mogelijk zijn’, vertelt Van Velsen. ‘Bijvoorbeeld door beplanting te gebruiken en hoogteverschillen te overbruggen door glooiende taluds met gras. De A27 moet er daarnaast rustig, overzichtelijk en eenduidig uitzien. De vormgeving van de nieuwe bruggen draagt hier ook aan bij. Zo creëren we samenhang in de uitstraling van de A27.’

Hoe deze ontwerpvisie leidt tot een uniforme uitstraling? Dat lees je binnenkort in het vervolgartikel over het Esthetisch Programma van Eisen op deze site.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen