‘Aankoop gronden A27 Houten - Hooipolder in goed overleg regelen’

Verkeer op de A27Voor de verbreding van de A27 moet Rijkswaterstaat grond aankopen. Foto: Studio Retouched
30-12-2021
21918 keer bekeken

Om de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder te verbreden, moet Rijkswaterstaat gebruikmaken van grond van derden. Voor de betrokkenen heeft dit een grote impact, vandaar dat het aankopen van grond zeer zorgvuldig gebeurt.

Als een woning, bedrijf en/of grond in het gebied ligt van nieuw aan te leggen of aan te passen infrastructuur, moet Rijkswaterstaat deze grond aankopen. Dit is ook het geval bij het project A27 Houten - Hooipolder. Een team van aankopers heeft hiervoor de eerste gesprekken gevoerd met personen van wie een huis, bedrijf of perceel in het plangebied ligt.

De tijd nemen

Regisseur vastgoed Jan Willem Derksen legt uit hoe Rijkswaterstaat het proces van grondaankoop heeft ingericht. ‘We proberen altijd in goed overleg met de eigenaren tot aankoop over te gaan. Dit betekent dat we één of meer persoonlijke gesprekken voeren met de eigenaren, waarin we uitleggen waarom we de grond moeten aankopen en hoe dat proces verloopt. Voor die gesprekken nemen we ruim de tijd, want er komen vaak emoties bij los. Maar het is altijd zaak om duidelijk te zijn in wat mensen te wachten staat.’

Taxateur

Na de eerste gesprekken gaat Rijkswaterstaat met de eigenaren in minnelijke onderhandeling over de schadeloosstelling, dus zonder tussenkomst van de rechter. ‘Hiervoor schakelen we onafhankelijke taxateurs in’, vertelt Derksen. ‘Zij taxeren de hoogte van de schadeloosstelling. Het is natuurlijk ook mogelijk dat een eigenaar zich gedurende dit proces laat bijstaan door een deskundige. In sommige gevallen vergoeden wij de kosten daarvoor.’

Schadeberekening

De schadeberekening is gebaseerd op een volledige schadeloosstelling zoals beschreven in de Onteigeningswet. Derksen: ‘De taxateur let niet alleen op de waarde en waardevermindering van de eigendommen, maar ook op eventuele derving van inkomen door de geplande werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Ook kijkt hij naar bijkomende kosten, zoals verhuiskosten, herinrichtingskosten en de verwervingskosten van een vervangende woning, bedrijf en/of grond. Maar ook voordelen voor de eigenaar worden in de schadeberekening meegenomen.’

Overeenstemming

Zijn Rijkswaterstaat en de eigenaar tot een overeenstemming gekomen, dan sluiten we de aankoopprocedure af met een bezoek aan de notaris. Derksen legt uit: ‘De eigenaar draagt zijn woning, bedrijf en/of grond officieel over aan Rijkswaterstaat. In overleg met ons kan de voormalige eigenaar nog voor een afgesproken periode blijven wonen of werken in het pand.’

Onteigening

Eind goed, al goed? ‘Meestal wel, maar soms niet’, aldus Derksen. ‘In 10 tot 15 procent van de gevallen komen we niet tot een minnelijke overeenstemming. In dat geval moeten we overgaan tot onteigening. Dat begint met een Koninklijk Besluit door De Kroon (de regering). Hiermee worden eigendommen of delen daarvan ter onteigening aangewezen. Als we dan nog steeds niet tot een overeenstemming komen, gaan we over tot een gerechtelijke procedure.’ 

Alles uit de kast

Derksen en zijn aankoopteam hopen de grondverwerving in 2022 helemaal rond te hebben. ‘We hebben inmiddels alle persoonlijke gesprekken gevoerd en zijn met 60 procent van de eigenaren tot een overeenstemming gekomen. Om het hele proces van grondverwerving op tijd te kunnen afronden, hebben we in 2020 wel alvast de onteigeningsprocedures voor de aanvraag van het Koninklijk Besluit in gang gezet.’  Derksen benadrukt dat Rijkswaterstaat er alles aan doet om een onteigeningsprocedure te voorkomen. ‘Niemand is gebaat bij een gerechtelijke procedure. Het kost beide partijen veel tijd en energie. Daarom trekken wij alles uit de kast om grondaankoop in der minne, dus in goed overleg, te regelen.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen