Gemeente Oosterhout leeft toe naar verbreding A27 Houten - Hooipolder

Clèmens Piena, wethouder verkeer en vervoer, en Bart Kokken, projectleider voor de A27
18-12-2019
9259 keer bekeken

Een van de gemeenten die te maken heeft met de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder is de gemeente Oosterhout. Clèmens Piena, wethouder verkeer en vervoer, en Bart Kokken, projectleider voor de A27, vertellen wat er allemaal op de gemeente afkomt.

De gemeente Oosterhout is blij met de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. ‘We hebben geen treinstation, wat betekent dat we voor onze bereikbaarheid afhankelijk zijn van een goede doorstroming op het wegennet’, zo begint wethouder Clèmens Piena. ‘De verbreding van de A27 en de aanpak van knooppunt Hooipolder zijn dan ook zeer belangrijk voor de bereikbaarheid van én de doorstroom in onze gemeente.’

Veel sluipverkeer in Oosterhout

Want, zo vult Bart Kokken, projectleider voor de verbreding van de A27 binnen de gemeente, aan: ‘Op dit moment is er heel veel sluipverkeer. En dat sluipverkeer neemt toe als er files staan op de A27 en A59 voor knooppunt Hooipolder.’ Piena licht toe: ‘Gebeurt er een ongeval op de A27 of loopt knooppunt Hooipolder vast, dan zien we een flinke toename van het sluipverkeer op de gemeentelijke wegen. Heel Oosterhout staat dan vast, omdat automobilisten dwars door de stad rijden om de file op de snelweg te vermijden. Een onwenselijke situatie. De verbreding van de A27 kan wat ons betreft niet snel genoeg klaar zijn.’

Korte lijnen met Rijkswaterstaat

Met Rijkswaterstaat wordt veelvuldig overlegd. ‘We worden goed meegenomen in het proces’, aldus Kokken. ‘Vooral als je je bedenkt dat we als gemeente Oosterhout maar een klein radertje zijn in dit megaproject.’ Piena vertelt dat gemeenten niet dagelijks te maken hebben met een project van deze omvang en wat daar allemaal bij komt kijken. ‘Denk aan grondverkoop, natuurcompensatie, de voorbereiding op de uiteindelijke werkzaamheden... Daarom is het heel fijn dat Rijkswaterstaat het ons zo gemakkelijk mogelijk probeert te maken. De lijnen zijn kort, en de projectleiding denkt goed met ons mee.’

Clèmens Piena en Bart Kokken bij een kaart van het gebied
Clèmens Piena (l) en Bart Kokken: ‘De verbreding van de A27 kan wat ons betreft niet snel genoeg klaar zijn.’ Foto: Studio Retouched

Gevolgen verbreding A27 Houten - Hooipolder

Hoewel het nog even duurt voor de werkzaamheden van start gaan, is de gemeente Oosterhout wel al bezig met de gevolgen ervan. ‘De kans is groot dat het sluipverkeer in de gemeente tijdens de werkzaamheden nog meer toeneemt’, stelt Piena. ‘Om dat in de gaten te houden, stelt Rijkswaterstaat een zogenoemd monitorings- en beheerplan op. Wij hebben input geleverd over de meetpunten in onze gemeente. En we hebben de garantie gekregen dat er actie wordt ondernomen als het sluipverkeer als gevolg van de verkeersmaatregelen op de A27 de spuigaten uitloopt.’

Busverbinding naar Utrecht

Kokken vertelt dat de gemeente uiteraard ook zelf input heeft geleverd over wat er belangrijk is tijdens de werkzaamheden. ‘Omdat Oosterhout geen treinstation heeft, is de interliner naar Utrecht voor veel van onze inwoners heel belangrijk. Jongeren die in Utrecht studeren en mensen die in Utrecht werken, maken er veelvuldig gebruik van. Er is ons veel aan gelegen dat de bus ook tijdens de werkzaamheden op tijd blijft rijden en niet al te veel vertraging heeft. Dat hebben we dan ook bij Rijkswaterstaat tussen de oren proberen te krijgen.’

Verlanglijstje

Hoewel beide heren benadrukken blij te zijn met de plannen van Rijkswaterstaat, zijn er zeker nog wensen. ‘Hoewel we al heel blij zijn dat Hooipolder überhaupt wordt aangepakt, staat een ombouw tot volwaardig knooppunt uiteraard nog op ons verlanglijstje’, stelt Piena. ‘Daarnaast zouden we graag zien dat ook de A27 ten zuiden van knooppunt Hooipolder wordt aangepakt. Ook daar staan immers dagelijks files. In verband met de bereikbaarheid en aantrekkingskracht van onze gemeente blijft dat voor ons een belangrijk aandachtspunt.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen